Aktualności

02.09.2020 r. Zmiana cen

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 1.10.2020 r. cennik usług NSPPP „Totoro” częściowo ulegnie zmianie. Szczegółowe informacje dostępne są w recepcji Poradni.

Zmiana cen

01.07.2020 r. SZKOLENIA DLA PSYCHOLOGÓW

Centrum Terapii i Edukacji "Totoro" po raz kolejny zaprasza Państwa do udziału w jednodniowym szkoleniu kwalifikacyjnym dla psychologów, uprawniającym do stosowania Skali Inteligencji Stanford-Binet 5.

Prowadzący: dr Bartosza Radtke.

Warunkiem rezerwacji miejsca na liście uczestników wybranego szkolenia jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego (linki do formularzy poniżej) oraz uiszczenie opłaty za uczestnictwo w szkoleniu do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, iż ilość miejsc w każdej z grup szkoleniowych jest ściśle ograniczona. W przypadku braku miejsca w wybranej grupie szkoleniowej uczestnik wpisywany jest na listę rezerwową. Bardzo prosimy o przemyślane zapisy – w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu organizator nie przewiduje możliwości zwrotu wpłaconych środków.

– Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 – 16.11.2020 r.
https://forms.gle/wD4TJNfQB7qKFNby5

– Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 – 17.11.2020 r.
https://forms.gle/UdYQNprf78p7RJcM6

– Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 – 18.11.2020 r.
https://forms.gle/8sbLsasfdpjxXk4F7

ZAPRASZAMY

Zmiana cen

06.05.2020 r. Powrót do działań w trybie stacjonarnym

Uprzejmie informujemy, że z dniem 11.05.2020 r. NSPPP „Totoro” wraca do działań diagnostycznych w trybie stacjonarnym. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby. Informujemy, że diagnozy przeprowadzane będą z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności według wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w naszej placówce.

Działania terapeutyczne nadal jeszcze realizowane są „zdalnie”. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Więcej informacji udzielamy drogą telefoniczną: 500 622 274, 12 346 11 30.

Zapraszamy!

Powrót do działań w trybie stacjonarnym

23.04.2020 r. Diagnoza gotowości szkolnej w formie zdalnej

Uprzejmie informujemy, że Poradnia „Totoro” dysponuje możliwością przeprowadzenia diagnozy gotowości szkolnej w formie online.

Ocena dojrzałości szkolnej dziecka wykonywana jest za pośrednictwem komunikatora audio-video przy wykorzystaniu opracowanego psychometrycznie narzędzia diagnostycznego, z zachowaniem wszelkich wytycznych i standardów wymaganych przez wydawcę narzędzia.

Szczegółowych informacji na temat diagnozy udzielamy drogą telefoniczną (tel. 500 622 274).

Zapraszamy!

Diagnoza

08.04.2019 r. SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW

Już w maju b.r. mamy przyjemność zaprosić osoby specjalizujące się w diagnozie dzieci i młodzieży do udziału w trzech otwartych szkoleniach kwalifikacyjnych, uprawniających do stosowania następujących narzędzi diagnostycznych:

 • Skali Inteligencji Stanford-Binet 5 – szkolenie wyłącznie dla psychologów,

 • Baterii Metod Diagnozy Rozwoju Psychomotorycznego Dzieci 5 i 6-letnich (Bateria 5/6R) – szkolenie dla pedagogów i psychologów,

 • Baterii Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Edukacyjnych (Bateria 7-9, Bateria 10-12, Bateria 13-15/GIM, Bateria 16+) – szkolenie dla pedagogów i psychologów.


Szkolenia odbędą się w dniach 6,7 i 8 maja 2019 r. w Centrum Konferencyjnym „Archeion” w Krakowie. Warunkiem rezerwacji miejsca na liście uczestników wybranego szkolenia jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego (linki do formularzy załączamy poniżej) oraz uiszczenie opłaty za uczestnictwo w szkoleniu do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia. Więcej informacji znajduje się w załączonych plakatach. Szczegóły organizacyjne dotyczące szkoleń można również uzyskać w sekretariacie Poradni „Totoro” drogą telefoniczną (12 346 11 30) lub e-mailową (biuro@poradniatotoro.pl). Serdecznie zapraszamy!

Formularze zgłoszeniowe:

Ilość miejsc w każdej z grup szkoleniowych jest ściśle ograniczona. W przypadku braku miejsca w wybranej grupie szkoleniowej uczestnik wpisywany jest na listę rezerwową. Bardzo prosimy o przemyślane zapisy – uprzejmie informujemy, że w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu organizator nie przewiduje możliwości zwrotu wpłaconych środków.

SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW

16.07.2018 r. ZMIANA LOKALIZACJI PORADNI TOTORO!

Z radością informujemy, że Poradnia „Totoro” zmieniła swoją lokalizację! Obecnie można nas znaleźć przy ul. Lotniczej 7 – w odległości około 10 minut piechotą od naszej poprzedniej siedziby przy ul. Orląt Lwowskich 2. W nowym, przestronnym budynku na naszych podopiecznych czekają nowe, doskonale przystosowane sale terapeutyczne. Serdecznie zapraszamy!

ZMIANA LOKALIZACJI PORADNI TOTORO

10.07.2018 r.NOWA OFERTA BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ – OKRO

Uprzejmie informujemy, że we współpracy z Wiodącym Ośrodkiem Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczym (OKRO) prowadzonym przez Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „Półkole” od lipca 2018 r. realizujemy dodatkowe, bezpłatne zajęcia terapeutyczne.

Zajęcia finansowane są w pełni ze środków publicznych. Skierowane są do dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością, mieszkających na terenie Krakowa. Zależnie od potrzeb i możliwości dziecka, w ramach OKRO można realizować aż do 20 godzin dodatkowej terapii w miesiącu. Uprzejmie informujemy, że ze względów organizacyjnych Poradnia „Totoro” realizuje zajęcia terapeutyczne w ramach OKRO wyłącznie w miejscu zamieszkania dziecka.

W ramach OKRO oferujemy:

 • Terapię psychologiczną
 • Terapię pedagogiczną
 • Terapię logopedyczną/neurologopedyczną
 • Terapię ręki
 • Rehabilitację ruchową

Informacji dotyczących zajęć w ramach OKRO udzielamy drogą telefoniczną w sekretariacie NSPPP „Totoro” – zapraszamy serdecznie do kontaktu (tel. 12 346 11 30, 664 067 500, 500 622 274).

NOWA OFERTA BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ – OKRO

06.07.2018 r. WAKACJE W TOTORO!

Serdecznie zapraszamy na wakacyjne zajęcia w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Totoro”:

 • LOGORYTMIKĘ – grupowe zabawy logopedyczne połączone z rytmiką, podczas których naśladujemy, śpiewamy, tańczymy i gramy na instrumentach. Podejmowane podczas zajęć działania rozwijają zdolności słuchowe, słuchowo – ruchowe oraz ruchowe dzieci. Zajęcia prowadzone są w formie integracyjnej. Zajęcia logorytmiczne w „Totoro” kierowane są do dzieci w wieku od 3 do 6 r. ż.
 • SENSOPLASTYKĘ – grupowe zajęcia oparte na wykorzystaniu farb i mas plastycznych przygotowanych samodzielnie przez uczestników na bazie produktów spożywczych; wszystko naturalnie pachnie, jest kolorowe, ma różne konsystencje. Co ważne, dzieci mogą wszystkiego posmakować, doświadczyć dotykiem, poczuć pod własnymi stopami i przede wszystkim swobodnie się pobrudzić. Zajęcia prowadzone są w formie integracyjnej.
  Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 6 r.ż.
 • MANKALĘ – niestandardowe zajęcia grupowe oparte na zabawie z wykorzystaniem dostosowanych do możliwości i wieku uczestników gier stolikowych – planszowych gier strategicznych, fabularnych, przygodowych, gier karcianych oraz prostych gier zręcznościowych. Spotkania te są doskonałą okazją do ćwiczenia umiejętności społecznych, nawiązywania relacji z rówieśnikami, prowadzenia dialogu, wyrażania własnych oczekiwań i uwzględniania potrzeb innych osób, negocjowania, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi (stres, ryzyko, przegrana, nagłe, niespodziewane okoliczności), dostosowywania się do przyjętych reguł i przede wszystkim – współdziałania w grupie. Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku od 6 do 16 r.ż (w przypadku dużej rozpiętości wieku uczestników deklarujących udział w zajęciach, organizowane są dwie lub trzy grupy).

Zajęcia z zakresu LOGORYTMIKI odbywają się w środy o godzinie 11.00, SENSOPLASTYKA odbywa się w czwartki o 11.00, a MANKALA w piątki o godz. 17.00.

W przypadku każdych zajęć obowiązują zapisy.

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem Poradni drogą mailową (biuro@poradniatotoro.pl) oraz telefoniczną (12 346 11 30, 664 067 500, 500 622 274).

WAKACJE W TOTORO

29.06.2018 r. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU W CZASIE WAKACJI

Uprzejmie przypominamy, że w czasie wakacji w Poradni „Totoro” zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się w regularnym trybie – Poradnia nie planuje przerwy wakacyjnej.

Jednocześnie tych z Państwa, którzy aktualnie poszukują placówki do realizacji bezpłatnych zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, zapraszamy do kontaktu – dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami. Zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej oferty zajęć indywidualnych (terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, rehabilitacja ruchowa, terapia integracji sensorycznej, psychoterapia) i grupowych (treningi umiejętności społecznych). Warunkiem uczestnictwa w zajęciach z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju jest złożenie w Poradni oryginału opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Zapisy na wczesne wspomaganie przyjmujemy drogą telefoniczną (12 346 11 30, 664 067 500) od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Poradni.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU W CZASIE WAKACJI