O nas

O nas

Poradnia „Totoro” to miejsce skupiające terapeutów wychodzących naprzeciw różnorakim problemom dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

Nasi psychologowie, pedagodzy, logopedzi, fizjoterapeuci oraz inni specjaliści zajmują się udzielaniem profesjonalnego wsparcia dzieciom w wieku od pierwszych miesięcy życia do ukończenia 16 lat – w tym dzieciom niepełnosprawnym. Prowadzimy działania z zakresu diagnozy i terapii, a także poradnictwa specjalistycznego, skierowanego do rodziców i nauczycieli.

Specjalizujemy się we wczesnej interwencji terapeutycznej, czyli diagnozie i wspieraniu najmłodszych dzieci, doświadczających różnorakich trudności rozwojowych. Obszar naszej specjalizacji to główna, ale nie jedyna oś naszych działań. Wspomagamy rozwój dzieci i młodzieży na kolejnych etapach edukacyjnych, diagnozujemy i redukujemy przyczyny niepowodzeń w nauce, wspieramy rozwój emocjonalno-społeczny naszych podpiecznych i jeżeli zachodzi taka konieczność, obejmujemy bezpośrednim wsparciem ich rodziny.

Poza pomocą terapeutyczną oferujemy szereg zajęć edukacyjnych i rozwojowych, przeznaczonych dla dzieci i ich rodziców, które stanowią doskonały sposób na wspólne, twórcze spędzenie wolnego czasu. Z naszego wsparcia korzystają ponadto nauczyciele oraz uczniowie wybranych krakowskich szkół i przedszkoli.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej bogatej oferty zajęć indywidualnych oraz grupowych.

„TOTORO” JAKO PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Poradnia „Totoro” to specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna w rozumieniu Art. 3 Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425). Widnieje w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 132195. Oznacza to między innymi, że Poradnia „Totoro” zatrudnia specjalistów posiadających kwalifikacje wymagane prawem od pracowników publicznych placówek oświatowych, a wydawane przez nas opinie specjalistyczne mają takie samo znaczenie, jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.
Nadzór nad naszą placówką sprawuje Małopolski Kurator Oświaty. Dodatkowo, dbamy o stałe podnoszenie jakości naszej pracy poprzez prowadzenie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie: Kto może skorzystać z usług specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej?

NASZ ZESPÓŁ

Członków zespołu Poradni „Totoro” wyróżnia doświadczenie w pracy specjalistycznej, stałe dążenie do poszerzania własnego warsztatu pracy oraz przede wszystkim – zaangażowanie w realizowane zadania i szczera pasja do pracy z dziećmi i młodzieżą. Dużą wagę przykładamy do tego, aby naszych współpracowników łączyły wspólne wartości i priorytety oraz gotowość do dzielenia się własną wiedzą i umiejętnościami. Jako zespół gwarantujemy kompleksową pomoc zarówno naszym małym i dużym podopiecznym, jak i ich rodzinom.

Dyrektor Poradni, psycholog, absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2011-2015 realizowała studia doktoranckie w Instytucie Psychologii UJ. Przez kilka lat współpracowała z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, pełniąc rolę psychologa w jednej z prowadzonych przez nie placówek wsparcia dziennego, gdzie udzielała wsparcia dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. W latach 2013 – 2016 pełniła funkcję dyrektora w prowadzonej przez TPD poradni psychologiczno-pedagogicznej. Współorganizator projektów i inicjatyw edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży. Specjalista w zakresie psychologii organizacji i zarządzania. Ponieważ swoje naukowe zainteresowania skoncentrowała głównie w obszarze psychologii organizacji, jej doświadczenia zawodowe obejmują również współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i biznesowymi w formie szkoleń, audytów i doradztwa organizacyjnego.

Wybrane kursy, szkolenia, konferencje i prace

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania w oświacie – zorganizowany przez Galicyjskie Centrum Edukacyjne w Krakowie;
 • Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej – zorganizowane przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji;
 • Szkolenia kwalifikacyjne nadające uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych: „Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich” (ocena gotowości szkolnej), „Bateria-8”, „Bateria 7/9”, „Bateria 10-12”, „Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów gimnazjów” – zorganizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Warszawie’
 • Szkolenie kwalifikacyjne „KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia”, uprawniające do stosowania narzędzia diagnostycznego „Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego” – zorganizowane przez Centrum Kształcenia „Dobra Kadra” w Warszawie’
 • Szkolenie „Diagnoza w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera” – zorganizowane przez Centrum Terapii PROMITIS w Krakowie’
 • Szkolenie z prowadzenia audytu organizacyjnego – przygotowane przez konsultantów z firmy Towarzystwo Doradcze Ryszard Stocki;
 • Szkolenie z kierowania dialogiem strategicznym w organizacji – przygotowane przez konsultantów z firmy Towarzystwo Doradcze Ryszard Stocki;
 • Trening interpersonalny w zakresie komunikacji i rozwiązywania konfliktów – zorganizowany przez Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej w Krakowie;
 • Trening twórczego myślenia – prowadzony przez naukowców z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Trening twórczego myślenia – zorganizowany przez Małopolskie Centrum Wolontariatu;
 • Konferencja „X International Scientific Interdisciplinary Conference Shevchenkivska Vesna” – Ukraina, Kijów – Marzec 2012 – Tytuł wystąpienia w sekcji psychologii: Cultural differences in face of management democratization; Tytuł wystąpienia w sekcji ekonomii: When is an organization an autonomous system?
 • Konferencja “The 6th International Young Scientist Conference” – Ryga, Łotwa – Grudzień 2010 – Tytuł wystąpienia: „The Willingness to Participate in Management. An Empirical Study of the Concept of Participative Orientation in an Organization”;
 • Konferencja „Spółdzielnia czy spółka? Korzyści partycypacyjnego stylu zarządzania” (współorganizator) – Kraków – Wrzesień, 2011;
 • Konferencja „Synergia a dobro wspólne” – Nowy Sącz – Kwiecień 2010 – Tytuł wystąpienia: „Kruchy fundament współdziałania. Zaufanie w organizacjach partycypacyjnych”;
 • III Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej – udział w warsztatach „Behawioralne metody selekcji i oceny pracowników”;
 • Współautorka książki: Bławat, A. i Drobny A. (2011). Dialog organizacyjny. Historia poszukiwań harmonijnego stylu zarządzania w firmie xtech.pl. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Polska. Redakcja naukowa: Ryszard Stocki, Grzegorz Żmuda, Piotr Prokopowicz;
 • Współautorka artykułu: Drobny A. i Stocki R. (2012), Kruchy fundament współdziałania. Zależność pomiędzy zaufaniem do przełożonych a orientacją partycypacyjną w kontekście organizacyjnym. W: Z. Uchnast (red.). Synergia a dobro wspólne. Lublin-Nowy Sącz: TNKUL, WSB-NLU;
 • Współautorka artykułu: Bławat, A. i Drobny, A. (2012). Szczęście w pracy. Serwis HR. Warszawa: Wolters Kluwer.

Koordynator biura Poradni, organizator i kierownik projektów edukacyjnych, wychowawca, animator kultury. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Obecnie w trakcie studiów z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy administracyjnej w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, poczas realizowania projektów na rzecz dzieci i ich rodzin („Od teraz wiemy co jemy!” finansowanego przez Fundację Tesco Dzieciom oraz „Możemy jeszcze więcej!” współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), oraz w trakcie licznych wolontariatów w krakowskich organizacjach pozarządowych.

Wybrane szkolenia, kursy, wolontariaty:

 • Kurs pedagogiczny
 • Kurs „Szkoła Lidera” w ramach projektu „Młodzieżowe Społeczeństwo Obywatelskie 2.0
 • Szkolenie „Podstawy zarządzania projektami” organizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA
 • Kurs animatora czasu wolnego
 • Kurs dla wychowawców wypoczynku kolonijnego
 • Wolontariat dla Stowarzyszenia Wiosna – Projekt Szlachetna Paczka
 • Członek Koła Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej przy Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej – Projekty wewnętrzne organizacji
 • Wolontariat studencki dla PROJEKTOR –a – Projekt EKOTRENDY
 • Wolontariat dla BANKU ŻYWNOŚCI w Krakowie – Projekty „Zdrowo, kolorowo. Gotuj z nami dzieciakami”, „Nie marnuję”, „Jak nie marnować żywności i chronić środowisko naturalne” skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Wolontariat dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Chatka Puchatka” – prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży

Fizjoterapeuta, terapeuta neurorozwojowy, dyplomowany terapeuta integracji sensorycznej (I i II stopień), terapeuta ręki. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu Neurorozwojowej Terapii Dzieci z Dysfunkcjami Układu Nerwowego w GWSH im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Pracuje z dziećmi w wieku od niemowlęcego z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Swoje doświadczenie zdobywała podczas pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej, szpitalach, przedszkolu integracyjnym na stanowisku fizjoterapeuty i terapeuty integracji sensorycznej.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Szkolenie I i II stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej,
 • Kurs Kinesiology Taping – poziom podstawowy,
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z łagodnymi zaburzeniami neurologicznymi,
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi
 • Medycyna Ortopedyczna według J. Cyriax’a (moduł I – V)
 • PNF, kurs podstawowy,
 • Terapia Manualna Kaltenborn – Evjenth (moduł I i II)
 • Thera Band – ćwiczenia oporowe i równoważne – kurs podstawowy,
 • Terapia ręki

Neurologopeda i specjalista wczesnej interwencji terapeutycznej. Certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej i Manualnego Torowania Głosek. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracuje z dziećmi od wieku niemowlęcego do szkolnego z różnymi problemami z zakresu komunikowania się i mowy. Swoje doświadczenie zdobywała, pracując w żłobkach, przedszkolach oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych na terenie Krakowa i Małopolski oraz podczas turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wybrane kursy, szkolenia, konferencje:

 • Konferencja Praca z dzieckiem autystycznym. Metoda Elżbiety Wianeckiej
 • Warsztaty Metody terapii dzieci niesłyszących i dzieci z implantem ślimakowym
 • Szkolenie Techniki wychowawcze i edukacyjne w pracy z dzieckiem ze spectrum autyzmu
 • Warsztaty logopedyczne Wczesna interwencja w jąkaniu u dzieci
 • Szkolenie I i II stopnia Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato
 • Szkolenie Guguhopla, zabawy logopedyczne dla malucha – stymulacja wokalizacji i rozumienia małego, nie mówiącego dziecka
 • Warsztaty Ergoterapia pediatrii. Terapie ręki
 • Warsztaty Manualne Torowanie Głosek
 • Konferencja Neurobiologiczne Podstawy Wczesnej Terapii Zaburzeń Rozwojowych
 • Szkolenie kwalifikacyjne „KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia”, uprawniające do stosowania narzędzia diagnostycznego „Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego”
 • Konferencja Piękno Neurobiologii – Mózg wzrokowy w działaniu
 • Warsztaty Ćwiczenia funkcji wzrokowych – rozwojowe programowanie terapii
 • Warsztaty Ćwiczenia funkcji słuchowych – rozwojowe programowanie terapii
 • Warsztaty Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi. Warsztat praktyczny
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) cz. 1

Psycholog i dyplomowany psychoterapeuta z 10-letnim stażem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Terapeuta rodzinny, trener umiejętności społecznych, instruktor technik relaksacyjnych i terapii ekspresyjnych. Pracuje z dziećmi u młodzieżą w wieku szkolnym oraz z całymi rodzinami. Skutecznie pomaga z szerokim zakresie problemów od trudności szkolnych dziecka przez zaburzenia emocjonalne i społeczne, po poważne kryzysy rodzinne. Doświadczenie zawodowe nabywała, pracując z dziećmi i młodzieżą w ośrodku socjoterapeutycznym, prowadząc indywidualną pracę terapeutyczną oraz liczne grupy psychoedukacyjne, profilaktyczne, rozwojowe i terapeutyczne. Organizowała i realizowała socjoterapeutyczne turnusy wakacyjne, projekty edukacyjne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Była trenerem w projekcie Krakowska Akademia Samorządności realizowanym przez Urząd Miasta Krakowa oraz trenerem Amnesty International. Swoją pracę opiera na budowaniu zdrowych i autentycznych relacji. Dzięki szerokiemu wykształceniu i doświadczeniu skutecznie diagnozuje i pomaga. Swoją pracę poddaje superwizji.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Podstawy Psychoterapii – 2-letnie podyplomowe studia w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ (2006-2008)
 • Szczegółowe Problemy Psychoterapii – 2-letnie podyplomowe studia z psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ (2008-2010)
 • Szkolenie Terapia systemowa rodzin – teoria i praktyka (2001-2003)
 • Warsztaty Zjawiska kryzysowe w grupach – budowanie relacji pomagania
 • Warsztaty Trening umiejętności interpersonalnych
 • Warsztaty Proces grupowy
 • Warsztaty Trening osobistego rezonansu osoby udzielającej wsparcia
 • Warsztaty Konstruowanie i prowadzenie warsztatu
 • Warsztaty Asertywność i komunikacja
 • Warsztaty Kryzysy w rozwoju psychoseksualnym
 • Warsztaty Trening osobistego stylu pracy trenera
 • Szkolenie Trener edukacji praw człowieka Amnesty International (2002-2003)
 • Warsztaty Program wspierania rodziny
 • Warsztaty Uczenie przez zmysły
 • Warsztaty ADHD – praca z uczniem nadpobudliwym w szkole
 • Szkolenie Letnia szkoła dramy
 • Warsztaty Uwaga konflikt – jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi w rzeczywistości szkolnej
 • Szkolenie Diagnoza i terapia dziecka wykorzystanego seksualnie
 • Kurs wychowawców – opiekunów na placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Kurs dla kierowników w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Szkolenie Specyfika nastolatka w kryzysie

Psycholog, doktor nauk społecznych; absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, w czasie studiów magisterskich realizowała ścieżki specjalizacyjne z zakresu psychologii dziecka (psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, psychologia edukacyjna) posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi, prowadzeniu zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży; realizator projektów na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym; prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii rozwojowej.

Wybrane szkolenia, konferencje, publikacje:

 • Staż w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju (2016)
 • Przygotowanie pedagogiczne- studia podyplomowe (Kraków, 2016)
 • Szkolenie „Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” (Effatha, 2016)
 • Szkolenie: „Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów” (KIRE, 2015)
 • Szkolenie uprawniające do wykorzystywania narzędzia diagnostycznego Karty Oceny Rozwoju Dziecka (KORP)
 • Szkolenie „Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez zajęcia artystyczne” (KIRE, 2015)
 • Kurs doskonalący „Logoterapeutyczna szkoła pomagania”
 • Kurs dla wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Kurs dla kierowników wycieczek i imprez szkolnych
 • Konferencja „V Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej”, Katowice, 2006. Tytuł wystąpienia: Język jako narzędzie ekspresji dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Konferencja „VI Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej”, Katowice, 2007. Tytuł wystąpienia: Dziecko jako odbiorca komunikatu nacechowanego emocjonalnie.
 • I Ogólnopolskie Sympozjum Psychologii Edukacyjnej, Kraków, 2008. Tytuł wystąpienia: Internet jako źródło wsparcia w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi. Strony internetowe poświęcone rodzicielstwu zastępczemu.Internet w biegu życia ludzkiego.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia w służbie rodziny. Rodzina fundamentem rozwoju i wychowania człowieka. Gdańsk, 2009. Tytuł wystąpienia: Kandydaci na rodziców adopcyjnych – charakterystyka psychologiczna.
 • Ogólnopolska Konferencja Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych. Łódź, 2009. Tytuł wystąpienia: Rodziny zastępcze w ujęciu systemowym.
 • XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Łódź, 2010. Tytuł wystąpienia: Rodzina zastępcza jako system.
 • XX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Kraków, 2011. Tytuł wystąpienia: Rodzina zastępcza jako środowisko rozwoju dziecka.
 • Prawo dziecka do rodziny. Konferencja z okazji jubileuszu XX- lecia Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia. Kraków, 2016. Tytuł wystąpienia: Wczesne wyposażenie dziecka do przywiązania.
 • Autorka publikacji: Tomsia, K. (2006). Język jako narzędzie ekspresji dziecka w wieku przedszkolnym.W: K. Krasoń i B. Mazepa- Domagała (red.) W kręgu sztuki i ekspresji dziecka. Rozważania inspirujące (s.175-188). Mysłowice- Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej WSP im. Kard. Hlonda.
 • Autorka publikacji: Tomsia, K. (2007). Dziecko jako odbiorca komunikatu nacechowanego emocjonalnie. W: K. Krasoń i B. Mazepa- Domagała (red.) Oblicza sztuki dziecka. W poszukiwaniu istoty ekspresji (s.89-102). Mysłowice- Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej WSP im. Kard. A. Hlonda.
 • Autorka publikacji: Tomsia, K. (2008). Edukacja moralna młodzieży w przestrzeni internetu. W: B. Szmigielska (red.) Całe życie w Sieci (s.137-158). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Autorka publikacji: Tomsia, K. (2008). Wiedza dziecka na temat komputera i internetu. W: B. Szmigielska (red.) Całe życie w Sieci (s. 19- 48). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Autorka publikacji: Tomsia, K. (2009) Internet jako źródło wsparcia dla  osób zainteresowanych opieką zastępczą nad dzieckiem W: B. Szmigielska (red.).Psychologiczne konteksty internetu (179-193). Kraków: Wydawnictwo WAM

Psycholog i psychoterapeuta. Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zdobywała podczas licznych staży jak i w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, z którym jest związana od prawie dziesięciu lat. W latach 2007-2010 zajmowała się opieką nad osobami dorosłymi na Oddziale Klinicznym Hematologii, a od 2011 roku pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Umiejętności w pracy z młodszymi dziećmi nabywała m.in. w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom oraz w żłobkach i klubach malucha. W latach 2012-2016 pracowała na stanowisku psychologa i psychoterapeuty w Niepublicznej Poradni Psychologicznej, gdzie zajmowała się diagnozą trudności szkolnych, emocjonalnych i psychoterapią dzieci we wczesnym okresie życia, jak i młodzieży. W Klinice Psychiatrii pracuje na stanowisku psychologa, prowadząc diagnozę psychologiczną, terapię indywidualną i grupową oraz spotkania dla rodzin pacjentów hospitalizowanych. Od 2013 roku jest asystentem w Katedrze Psychiatrii UJCM. Jest członkiem Krakowskiego Programu Perinatalnego przy Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży SU w Krakowie, który zajmuje się opieką i psychoterapią dziecka z opiekunami.

Wybrane szkolenia specjalistyczne, referaty i publikacje:

 • 4-letni, kurs specjalizacyjny w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży organizowany przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie (2015-2019)
 • 5-letni, całościowy kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP organizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku, pod naukowym kierownictwem Prof. dr hab. med. Bogdana de Barbaro (2013-2018).
 • roczny kurs Terapii Wielorodzinnej prowadzony przez Profesora Eia Asena i jego zespół z Anna Freud Centre w Londynie (2016)
 • roczny kurs Obserwacji Dziecka w relacji z Opiekunem prowadzony przez dr Alejandrę Perez z Anna Freud Centre w Londynie (2015-2016)
 • Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Sztuki, arteterapia, studia podyplomowe (2011–2013)
 • Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego (2010 – 2011)
 • 27 Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP „Psychiatria dzieci i młodzieży: nowe diagnozy, nowe terapie?”. Gdańsk, 26-27.09.2014. Referat: Tomasiewicz A.K. Arteterapia w psychiatrii – teoria i praktyka w pracy z młodzieżą.
 • Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP „Psychiatria dzieci i młodzieży: nowe diagnozy, nowe terapie?”. Gdańsk, 26-27.09.2014. Referat: Treger B., Tomasiewicz K., Dejko K. Terapia wielorodzinna w kontekście klinicznym.27.
 • Konferencja „Dialogi Profilaktyczne”. Kraków, 13.04.2015. Referat: Tomasiewicz A.K., Treger B., Grupa wielorodzinna dla rodzin wieloproblemowych.
 • Autorka publikacji: Tomasiewicz A.K. Obraz ciała i samoocena osób z chorobą nowotworową krwi po chemioterapii. Kwartalnik Psychoterapia 1 (172) 2015, s. 73–84
 • Ogólnopolska Konferencja o przywiązaniu. Bydgoszcz, 29-30.10.2015. Referat: Tomasiewicz A.K., Treger B. Mentalizacja w terapii wielorodzinnej, rodzinnej.
 • Współautorka publikacji: Tomasiewicz A.K., Matusiak F., Treger B., Doświadczenie traumy a percepcja więzi. Porównanie grup młodzieży hospitalizowanej w psychiatrycznym oddziale stacjonarnym z młodzieżą nieleczoną. Kwartalnik Psychoterapia 2 (177) 2016, s. 87–99
 • Współautorka publikacji: Ławniczek M., Tomasiewicz A.K., Pilecki M., Spektrum zachowań autoagresywnych wśród młodzieży krakowskiej (tekst w trakcie przygotowania).
 • Tomasiewicz A.K.: Terapia wielorodzinna w kontekście klinicznym – warsztat na II. Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej. Poznań, 24-26.11.2016 r.

Pedagog specjalny, logopeda, dyplomowany terapeuta integracji sensorycznej (I i II stopień). Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (pedagogika specjalna) i Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego (logopedia). Od niemal 10 lat związana zawodowo z Samorządowym Przedszkolem Specjalnym nr 100 w Krakowie – pracuje w grupie jako nauczyciel wychowawca oraz prowadzi zajęcia indywidualne. Doświadczenie zawodowe zdobywała ponadto podczas praktyk i wolontariatów.

Wybrane szkolenia, kursy, wolontariaty, konferencje:

 • Szkolenie I i II stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej
 • Kurs masażu klasycznego
 • Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego, bazującego na metodzie Weroniki Sherborne
 • Metody i techniki muzykoterapeutyczne w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • Wspomaganie rozwoju dzieci za specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg metody integracji odruchów dr Sally Goddard
 • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Wolontariat dla Krakowskiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu – praca indywidualna z dzieckiem
 • Wolontariat dla Stowarzyszenia Akademickiego Beczka w grupie Łanowa, zajmującej się chłopcami niepełnosprawnymi z Domu Pomocy Społecznej
 • Obsługa zajęć wspinaczkowych dla osób niepełnosprawnych podczas obozu konno-wspinaczkowego i pikników integracyjnych
 • Udział w Konferencji „Afazja – diagnoza, kształcenie, terapia”- Wieliczka – czerwiec 2015 r.
 • Udział w I Specjalistycznej Konferencji z Cyklu Dobra Terapia – Podaj Dalej „Zamsz, lukrecja i cichy powiew wiatru. Praktyczne spojrzenie na zaburzenia mechanizmów integracji sensorycznej u dzieci i młodzieży” – Kraków – październik 2011

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Dietetyka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Swoją praktykę opiera na aktualnych badaniach naukowych. Doświadczenie zdobywała m.in. na Oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Opieką dietetyczną obejmuje pacjentów w każdym wieku i z różnymi jednostkami chorobowymi. W głównym kręgu jej zainteresowań leży jednak żywienie dzieci, a w szczególności wpływ diety na ich zdrowie i prawidłowy rozwój. Ważne jest dla niej podejście holistyczne, bardzo wnikliwie przygotowuje zalecenia dietetyczne, biorąc pod uwagę stan całego organizmu. Prywatnie swoją wiedzę wykorzystuje pomagając synowi z autyzmem.

Wybrane kursy, szkolenia i konferencje:

 • Szkolenie: Edukator w cukrzycy
 • Konferencja: Nowoczesne leczenie żywieniowe- wyzwanie medycyny XXI wieku
 • Szkolenie: Rola dietetyka w cateringu szpitalnym,
 • Konferencja: V Krakowskie Dni Hepato-Gastrologiczne
 • Szkolenie: Polymorphisms and Responsiveness to Diet
 • Konferencja: Żywienie dziecka wczoraj i dziś
 • Warsztaty: Zaburzenia karmienia u dzieci-diagnostyka postępowanie terapeutyczne
 • Szkolenie: Żywienie w chorobach tarczycy

STAŻYŚCI

Status stażysty w Poradni „Totoro” posiadają współpracujące z nami osoby, które uzyskały odpowiednie wykształcenie i przygotowanie do pracy diagnostyczno-terapeutycznej w poradni-psychologiczno-pedagogicznej i obecnie znajdują się na pierwszych etapach kariery zawodowej (do 2 lat od ukończenia studiów magisterskich). Stażyści nie wykonują w Poradni „Totoro” samodzielnie zadań z zakresu diagnozy i konsultacji specjalistycznych. Pod kierunkiem naszych bardziej doświadczonych specjalistów realizują zajęcia terapeutyczne oraz uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez starszych stażem pracowników, przygotowując się do samodzielnego podjęcia pełnego zakresu obowiązków zawodowych. Naszych stażystów mogą Państwo również spotkać podczas niektórych prowadzonych w naszej poradni zajęć edukacyjnych i psychoedukacyjnych. Swoją pracę w tym zakresie planują i regularnie konsultują z opiekunem stażu oraz w razie potrzeby – z pozostałymi pracownikami Poradni.

Więcej informacji znajduje się w zakładce „Staże dla absolwentów oraz praktyki dla studentów”

Absolwentka studiów z zakresu pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN, które ukończyła na poziomie licencjackim na kierunku Rehabilitacji osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, a następnie na poziomie studiów magisterskich na kierunku Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. Dodatkowo w trakcie nabywania wiedzy w ramach studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Swoją wiedzę pogłębia nie tylko na studiach, ale też jako wieloletnia wolontariuszka i praktykantka w ośrodkach kształcenia specjalnego, jak również na licznych dodatkowych szkoleniach, które doskonalą jej umiejętności i rozwijają zainteresowania. Stąd też spora część tematyki zrealizowanych przez nią szkoleń krąży wokół plastykoterapii, a jednym z jej największych osiągnięć jest uzyskanie Certyfikatu Trenerskiego z Sensoplastyki.

Wybrane kursy, szkolenia i warsztaty:

 • „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu” zorganizowane przez Fundację SYNAPSIS
 • „Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej.” zorganizowane przez Wydawnictwo WiR
 • „Analiza rysunku dziecka.” zorganizowane przez MNODN przy Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur
 • „Certyfikat Trenerski 1 st.- Sensoplastyka. Plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat.” zorganizowane przez Inkubator Inspiracji- Pracownia Twórczej Edukacji i Rozwoju
 • „Wstęp do Sensoplastyki. Plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat.” zorganizowane przez Inkubator Inspiracji-Pracownia Twórczej Edukacji i Rozwoju
 • „Podstawy psychologii i pielęgnacji dziecka.” zorganizowane przez Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom
 • „Pedagogika zabawy i zasady udanych interakcji.” zorganizowane przez Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom
 • „Dzieci i zjawiska wokół nich. Metody aktywne i ich istota.” zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era
 • „Muzyczny Elementarz- nowe spojrzenie na edukację muzyczną.” zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era
 • „Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku” zorganizowane przez Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury „EPISTEME”

Logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W trakcie studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii z elementami audiologii i foniatrii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając praktyki i wolontariaty w gabinetach logopedycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w Szpitalu im. Św. Ludwika w Krakowie na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej oraz prowadząc zajęcia grupowe w żłobku. Pracuje z dziećmi z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej.

NASZE PRIORYTETY

W naszej pracy najważniejsze jest dla nas:

 • Dążenie do zachowania najwyższych standardów usług z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Dobór racjonalnych, opartych na osiągnięciach współczesnej nauki metod i form pracy specjalistycznej oraz dzielenie się wiedzą na temat możliwości i ograniczeń dostępnych metod diagnostycznych i terapeutycznych;
 • Poczucie bezpieczeństwa naszych podopiecznych, w tym ochrona dóbr osobistych dziecka i jego rodziny w wymiarze obowiązku zachowania przez nas tajemnicy zawodowej oraz ochrony danych osobowych naszych klientów;
 • Prawo Rodzica do informacji oraz decydowania o przebiegu wszelkich działań z zakresu pomocy specjalistycznej, podejmowanych wobec dziecka;
 • Rozpowszechnianie wiedzy o dostępnych w polskim systemie oświaty, służby zdrowia oraz systemie pomocy społecznej możliwościach w zakresie pozyskiwania bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Wspólne tworzenie dobrego miejsca pracy, systematyczne rozwijanie przestrzeni do rozwoju osobistego i zawodowego wszystkich naszych pracowników.