Oferta-konsultacje

KONSULTACJE

Prowadzone przez nas konsultacje to forma wsparcia przeznaczona przede wszystkim dla rodziców. Często korzystają z niej osoby, które potrzebują jednorazowego spotkania ze specjalistą, w celu omówienia swoich wątpliwości lub wsparcia w ocenie, czy zaplanowany przez nie kierunek działań diagnostyczno-terapeutycznych wobec dziecka jest właściwy. Konsultacje zazwyczaj obejmują elementy obserwacji bądź rozmowy z dzieckiem oraz wywiad z rodzicem, ale ich forma oraz częstotliwość zależą od indywidualnych potrzeb osoby poszukującej wsparcia. Oferujemy konsultacje z psychologiem, pedagogiem specjalnym, neurologopedą, fizjoterapeutą, terapeutą intergracji sensorycznej oraz z dietetykiem klinicznym.

KONSULTACJE OFEROWANE PRZEZ PORADNIĘ „TOTORO”:

Konsultacje z psychologiem

Konsultacje z psychologiem wskazane przede wszystkim dla rodziców, którzy:

 • doświadczają wątpliwości związanych z tym, czy zachowanie ich dziecka wymaga już zasięgnięcia porady u specjalisty, czy też mieści się w granicach normy rozwojowej,
 • potrzebują wsparcia w określeniu kierunku diagnozy i/lub terapii w związku z obserwowanymi u dziecka trudnościami,
 • są przekonani, że ich dziecko potrzebuje wsparcia psychologa lub psychoterapeuty,
 • obserwują u dziecka niepokojące ich zachowania i potrzebują porady,
 • przeżywają osobiste trudności w związku z problemami, jakich doświadcza ich dziecko.

Czas trwania jednego spotkania

60 minut

Koszt konsultacji:

1 spotkanie – 150 zł

Konsultacje z pedagogiem

Konsultacje z pedagogiem polecamy w szczególności rodzicom, którzy:

 • poszukują porady w dobieraniu i stosowaniu metod wychowawczych,
 • potrzebują wsparcia w zrozumieniu potrzeb i zachowań dziecka,
 • doświadczają obaw związanych z tym, w jaki sposób dziecko radzi sobie w szkole lub przedszkolu, zarówno w obszarze nabywania nowych umiejętności, jak i w grupie rówieśniczej.

Czas trwania jednego spotkania

60 minut

Koszt konsultacji:

1 spotkanie – 150 zł

Konsultacje z logopedą / neurologopedą

Konsultacje z logopedą przeznaczone są przede wszystkim dla rodziców, którzy:

 • doświadczają wątpliwości związanych z tym, czy przebieg rozwoju mowy u ich dziecka mieści się w granicach normy rozwojowej, czy też wymaga wsparcia specjalisty,
 • poszukują wskazówek dotyczących wspierania rozwoju mowy i komunikacji u dziecka,
 • poszukują wskazówek dotyczących kierunków diagnozy i terapii logopedycznej, jakie powinni przyjąć na obecnym etapie rozwoju dziecka.

Czas trwania jednego spotkania

60 minut

Koszt konsultacji:

1 spotkanie – 150 zł

Konsultacje z fizjoterapeutą

Do zasięgnięcia porady fizjoterapeuty zachęcamy przede wszystkim rodziców, którzy mają wątpliwości dotyczące tego, czy rozwój ruchowy ich dziecka (w tym rozwój niemowlęcia) przebiega prawidłowo, czy sprawność ruchowa dziecka/nastolatka mieści się w granicach normy rozwojowej lub czy postawa ciała u dziecka jest właściwa. Fizjoterapeuta doradza również w zakresie doboru sprzętu specjalistycznego, służącego wspieraniu prawidłowych wzorców posturalnych u dzieci i nastolatków. Spotkanie konsultacyjne obejmuje szczegółowy wywiad z rodzicem oraz obserwację wzorców ruchowych i/lub posturalnych dziecka.

Czas trwania jednego spotkania

60 minut

Koszt konsultacji:

1 spotkanie – 150 zł

Konsultacje z terapeutą integracji sensorycznej

Konsultacje z terapeutą integracji sensorycznej zalecamy przede wszystkim tym rodzicom, którzy podejrzewają, że obserwowane trudności dziecka mogą wynikać z problemów w zakresie przetwarzania sensorycznego, ale nie są przekonani co do tego, czy pełna diagnoza SI to właściwy w danej sytuacji kierunek działania. Spotkanie konsultacyjne z terapeutą SI obejmuje szczegółowy wywiad z rodzicem i obserwację zachowania dziecka w kilku wybranych próbach zadaniowych.

Czas trwania jednego spotkania

60 minut

Koszt konsultacji:

1 spotkanie – 150 zł

Konsultacje z dietetykiem klinicznym

Podczas konsultacji przeprowadzany jest szczegółowy wywiad lekarsko–żywieniowy. Dokładnie analizowane są informacje na temat sposobu odżywiania, stylu życia, aktywności fizycznej, stanu zdrowia dziecka (schorzenia stwierdzone kliniczne, wyniki badań laboratoryjnych, dolegliwości przewodu pokarmowego, alergie i nietolerancje pokarmowe, rozwój psychomotoryczny, stosowane leki i inne). Na podstawie siatek centylowych dietetyk określa, czy dziecko ma prawidłową masę ciała. Dokładnie omówione zostają osobiste preferencje dziecka i jego ewentualne zaburzenia integracji sensorycznej, dotyczące spożywania pokarmów. Podczas wizyty dietetyk wybiera najlepszą dietę dla dziecka, adekwatną do jego stanu odżywienia, wieku, stylu życia i ewentualnych schorzeń lub zaburzeń. Rodzic otrzymuje wskazówki i zalecenia indywidualnie dostosowane do dziecka z wyszczególnieniem produktów wskazanych i wykluczonych z diety. Dietetyk podpowiada także, jakich produktów unikać, a jakie warto kupować oraz jak praktycznie wykorzystywać sztukę kulinarną i szybko przygotowywać zdrowe, bogate w składniki odżywcze posiłki.

Na podstawie konsultacji dietetyk może sporządzić 7 lub 14 dniowy jadłospis, dostosowany do potrzeb fizjologicznych organizmu, uwzględniający zapotrzebowanie na wszystkie składniki odżywcze, tryb życia i preferencje smakowe. Jadłospisy są indywidualnie układane i dostosowane do współistniejących chorób i/lub zaburzeń oraz budżetu i umiejętności kulinarnych każdego pacjenta.

Czas trwania jednego spotkania

60 minut

Koszt konsultacji:

1 spotkanie – 150 zł

Jadłospis 7-dniowy – 150 zł

Jadłospis 14-dniowy – 200 zł

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSULTACJI

 1. Konsultacja najczęściej przyjmuje formę rozmowy rodzica/opiekuna ze specjalistą, połączonej z obserwacją dziecka.

  Nie jest ona tożsama z diagnozą specjalistyczną i nie może stanowić podstawy do wydania opinii. Jeżeli mają Państwo wątpliwości, czy w danej sytuacji spotkanie konsultacyjne będzie wystarczające, zachęcamy do kontaktu z Poradnią drogą telefoniczną lub e-mailową – odpowiemy na Państwa pytania dotyczące możliwości i ograniczeń każdej z oferowanych przez nas form wsparcia.

 2. Na konsultacje dotyczące dziecka rodzic/opiekun może zgłosić się indywidualnie lub wraz z drugim opiekunem prawnym dziecka.

  Obecność innych, zaproszonych przez rodzica osób w trakcie konsultacji, wymaga zgody obu opiekunów prawnych dziecka oraz specjalisty, który będzie prowadził konsultacje. W przypadku dostrzegania przez Państwa potrzeby zaproszenia na konsultację osób innych niż rodzice/opiekunowie prawni dziecka, każdorazowo zachęcamy do omówienia tego faktu w bezpośredniej rozmowie telefonicznej ze specjalistą.

 3. To, czy obecność dziecka w trakcie konsultacji jest wskazana, określane jest na etapie ustalania terminu spotkania rodzica/opiekuna ze specjalistą.

  Najczęściej zalecane jest, aby rodzice zgłosili się na spotkanie konsultacyjne wraz z dzieckiem. Bywają jednak sytuacje, w których rodzice/opiekunowie nie chcą lub nie mogą przyjść do Poradni z dzieckiem i uczestniczą w spotkaniu konsultacyjnym samodzielnie. Kwestia obecności dziecka w trakcie spotkania ustalana jest na etapie określania terminu konsultacji. W trakcie rozmowy rodzica ze specjalistą, starsze dzieci mogą oczekiwać na rodzica w poczekalni, gdzie znajduje się kącik zabaw.

  Zdarza się także, że w porozumieniu z rodzicami spotkanie specjalisty z dzieckiem ustalane jest w odrębnym terminie. W takich przypadkach zazwyczaj plan konsultacji obejmuje trzy spotkania – pierwsze z nich poświęcone jest rozmowie rodziców ze specjalistą, w trakcie drugiego specjalista spotyka się z dzieckiem, natomiast podczas trzeciego w rozmowie z rodzicami podsumowuje wnioski ze spotkania z dzieckiem.

 4. Czasami z góry wiadomo, że zarysowany przez rodzica problem będzie wymagał co najmniej kilku spotkań konsultacyjnych ze specjalistą.

  W takich sytuacjach oferujemy pakiety konsultacji, uprawniające do skorzystania z trzech kolejnych spotkań w niższej cenie (450 zł).