Oferta-konsultacje

KONSULTACJE

Prowadzone przez nas konsultacje to forma wsparcia przeznaczona przede wszystkim dla rodziców. Często korzystają z niej osoby, które potrzebują jednorazowego spotkania ze specjalistą, w celu omówienia swoich wątpliwości lub wsparcia w ocenie, czy zaplanowany przez nie kierunek działań diagnostyczno-terapeutycznych wobec dziecka jest właściwy. Konsultacje zazwyczaj obejmują elementy obserwacji bądź rozmowy z dzieckiem oraz wywiad z rodzicem, ale ich forma oraz częstotliwość zależą od indywidualnych potrzeb osoby poszukującej wsparcia. Oferujemy konsultacje z psychologiem, pedagogiem specjalnym, neurologopedą, fizjoterapeutą, terapeutą intergracji sensorycznej oraz z dietetykiem klinicznym.

KONSULTACJE OFEROWANE PRZEZ PORADNIĘ „TOTORO”:

Konsultacje z psychologiem

Konsultacje z psychologiem wskazane przede wszystkim dla rodziców, którzy:

 • doświadczają wątpliwości związanych z tym, czy zachowanie ich dziecka wymaga już zasięgnięcia porady u specjalisty, czy też mieści się w granicach normy rozwojowej,
 • potrzebują wsparcia w określeniu kierunku diagnozy i/lub terapii w związku z obserwowanymi u dziecka trudnościami,
 • są przekonani że ich dziecko potrzebuje wsparcia psychologa lub psychoterapeuty,
 • obserwują u dziecka niepokojące ich zachowania i potrzebują porady,
 • przeżywają osobiste trudności w związku z problemami, jakich doświadcza ich dziecko

Czas trwania jednego spotkania

55 minut

Koszt konsultacji:

1 spotkanie – 90 zł

Pakiet trzech spotkań – 225 zł

Konsultacje z pedagogiem

Konsultacje z pedagogiem polecamy w szczególności rodzicom, którzy:

 • poszukują porady w dobieraniu i stosowaniu metod wychowawczych,
 • potrzebują wsparcia w zrozumieniu potrzeb i zachowań dziecka,
 • doświadczają obaw związanych z tym, w jaki sposób dziecko radzi sobie w szkole lub przedszkolu, zarówno w obszarze nabywania nowych umiejętności, jak i w grupie rówieśniczej.

Czas trwania jednego spotkania

55 minut

Koszt konsultacji:

1 spotkanie – 90 zł

Konsultacje z logopedą / neurologopedą

Konsultacje z logopedą przeznaczone są przede wszystkim dla rodziców, którzy:

 • doświadczają wątpliwości związanych z tym, czy przebieg rozwoju mowy u ich dziecka mieści się w granicach normy rozwojowej, czy też wymaga wsparcia specjalisty,
 • poszukują wskazówek dotyczących wspierania rozwoju mowy i komunikacji u dziecka,
 • poszukują wskazówek dotyczących kierunków diagnozy i terapii logopedycznej, jakie powinni przyjąć na obecnym etapie rozwoju dziecka.

Czas trwania jednego spotkania

55 minut

Koszt konsultacji:

1 spotkanie – 90 zł

Pakiet trzech spotkań – 225 zł

Konsultacje z fizjoterapeutą

Do zasięgnięcia porady fizjoterapeuty zachęcamy przede wszystkim rodziców, którzy mają wątpliwości dotyczące tego, czy rozwój ruchowy ich dziecka (w tym rozwój niemowlęcia) przebiega prawidłowo, czy sprawność ruchowa dziecka/nastolatka mieści się w granicach normy rozwojowej lub czy postawa ciała u dziecka jest właściwa. Fizjoterapeuta doradza również w zakresie doboru sprzętu specjalistycznego, służącego wspieraniu prawidłowych wzorców posturalnych u dzieci i nastolatków. Spotkanie konsultacyjne obejmuje szczegółowy wywiad z rodzicem oraz obserwację wzorców ruchowych i/lub posturalnych dziecka.

Czas trwania jednego spotkania

55 minut

Koszt konsultacji:

1 spotkanie – 90 zł

Pakiet trzech spotkań – 225 zł

Konsultacje z terapeutą integracji sensorycznej

Konsultacje z terapeutą integracji sensorycznej zalecamy przede wszystkim tym rodzicom, którzy podejrzewają, że obserwowane trudności dziecka mogą wynikać z problemów w zakresie przetwarzania sensorycznego, ale nie są przekonani co do tego, czy pełna diagnoza SI to właściwy w danej sytuacji kierunek działania. Spotkanie konsultacyjne z terapeutą SI obejmuje szczegółowy wywiad z rodzicem i obserwację zachowania dziecka w kilku wybranych próbach zadaniowych.

Czas trwania jednego spotkania

55 minut

Koszt konsultacji:

1 spotkanie – 90 zł

Pakiet trzech spotkań – 225 zł

Konsultacje z dietetykiem klinicznym

Konsultacje z terapeutą integracji sensorycznej zalecamy przede wszystkim tym rodzicom, którzy podejrzewają, że obserwowane trudności dziecka mogą wynikać z problemów w zakresie przetwarzania sensorycznego, ale nie są przekonani co do tego, czy pełna diagnoza SI to właściwy w danej sytuacji kierunek działania. Spotkanie konsultacyjne z terapeutą SI obejmuje szczegółowy wywiad z rodzicem i obserwację zachowania dziecka w kilku wybranych próbach zadaniowych.

Czas trwania jednego spotkania

55 minut

Koszt konsultacji:

1 spotkanie – 90 zł

Pakiet trzech spotkań – 225 zł

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSULTACJI

 1. Konsultacja najczęściej przyjmuje formę rozmowy rodzica/opiekuna ze specjalistą, połączonej z obserwacją dziecka.

  Nie jest ona tożsama z diagnozą specjalistyczną i nie może stanowić podstawy do wydania opinii. Jeżeli mają Państwo wątpliwości, czy w danej sytuacji spotkanie konsultacyjne będzie wystarczające, zachęcamy do kontaktu z Poradnią drogą telefoniczną lub e-mailową – odpowiemy na Państwa pytania dotyczące możliwości i ograniczeń każdej z oferowanych przez nas form wsparcia.

 2. Na konsultacje dotyczące dziecka rodzic/opiekun może zgłosić się indywidualnie lub wraz z drugim opiekunem prawnym dziecka.

  Obecność innych, zaproszonych przez rodzica osób w trakcie konsultacji, wymaga zgody obu opiekunów prawnych dziecka oraz specjalisty, który będzie prowadził konsultacje. W przypadku dostrzegania przez Państwa potrzeby zaproszenia na konsultację osób innych niż rodzice/opiekunowie prawni dziecka, każdorazowo zachęcamy do omówienia tego faktu w bezpośredniej rozmowie telefonicznej ze specjalistą.

 3. To, czy obecność dziecka w trakcie konsultacji jest wskazana, określane jest na etapie ustalania terminu spotkania rodzica/opiekuna ze specjalistą.

  Najczęściej zalecane jest, aby rodzice zgłosili się na spotkanie konsultacyjne wraz z dzieckiem. Bywają jednak sytuacje, w których rodzice/opiekunowie nie chcą lub nie mogą przyjść do Poradni z dzieckiem i uczestniczą w spotkaniu konsultacyjnym samodzielnie. Kwestia obecności dziecka w trakcie spotkania ustalana jest na etapie określania terminu konsultacji. W trakcie rozmowy rodzica ze specjalistą, starsze dzieci mogą oczekiwać na rodzica w poczekalni, gdzie znajduje się kącik zabaw.

  Zdarza się także, że w porozumieniu z rodzicami spotkanie specjalisty z dzieckiem ustalane jest w odrębnym terminie. W takich przypadkach zazwyczaj plan konsultacji obejmuje trzy spotkania – pierwsze z nich poświęcone jest rozmowie rodziców ze specjalistą, w trakcie drugiego specjalista spotyka się z dzieckiem, natomiast podczas trzeciego w rozmowie z rodzicami podsumowuje wnioski ze spotkania z dzieckiem.

 4. Czasami z góry wiadomo, że zarysowany przez rodzica problem będzie wymagał co najmniej kilku spotkań konsultacyjnych ze specjalistą.

  W takich sytuacjach oferujemy pakiety konsultacji, uprawniające do skorzystania z trzech kolejnych spotkań w niższej cenie.