Oferta-wspolpraca-z-placowkami

WSPÓŁPRACA Z PLACÓWKAMI

Współpracujemy z przedszkolami, szkołami, żłobkami oraz instytucjami wsparcia społecznego – świetlicami, placówkami wsparcia dziennego i domami dziecka. W ramach wspomagania szkół i przedszkoli prowadzimy na terenie poradni lub współpracującej placówki zajęcia diagnostyczne i terapeutyczne, dyżury specjalistyczne skierowane do rodziców lub nauczycieli, obserwacje grup zajęciowych połączone z konsultacjami dla nauczycieli i wychowawców, konsultacje oraz szkolenia specjalistyczne dla rad pedagogicznych.

WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ „TOTORO”

W ramach współpracy z innymi placówkami oferujemy:

  • realizację na podstawie porozumienia z przedszkolem lub szkołą na terenie naszej placówki wybranych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub rewalidacji,
  • obserwacje grup zajęciowych i poradnictwo dla rad pedagogicznych, nauczycieli, wychowawców,
  • dyżury specjalistyczne w placówkach, skierowane do dzieci – obejmujące regularną terapię i/lub diagnozę przesiewową,
  • dyżury specjalistyczne w placówkach, skierowane do rodziców lub nauczycieli i wychowawców – dyżury psychologa, pedagoga specjalnego, logopedy, fizjoterapeuty lub terapeuty SI,
  • szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli i wychowawców,
  • szkolenia specjalistyczne dla terapeutów, prowadzone przez współpracujących z nami doświadczonych trenerów i specjalistów w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości współpracy z Poradnią „Totoro”, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.