Konsultacja fizjoterapeutyczna niemowlęcia – z wizytą domową

200 zł

Konsultacja fizjoterapeutyczna niemowlęcia, prowadzona przez certyfikowanego terapeutę NDT-Bobath.

Podczas konsultacji wg koncepcji NDT – Bobath wzorce ruchowe prezentowane przez dziecko w spontanicznej jak i kierowanej aktywności poddawane są wnikliwej analizie pod względem jakościowym oraz ilościowym. Oceniając dystrybucję napięcia mięśniowego, występowanie prawidłowych lub patologicznych odruchów oraz poprawność ukształtowanych wzorców ruchowych, diagnosta wskazuje rodzicowi efektywne drogi wspierania prawidłowego rozwoju ruchowego dziecka w zabawie i pielęgnacji. Spotkanie może stanowić podstawę do planowania rehabilitacji ruchowej dziecka, która wskazana jest między innymi w przypadku:

  • wcześniactwa;
  • asymetrii ułożeniowej;
  • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego;
  • zaburzenia ruchowe pochodzenia centralnego;
  • kręczu szyi pochodzenia neurogennego i mięśniowego oraz czynnościowy;
  • nieprawidłowego rozkładu napięcia mięśniowego (obniżone, wzmożone);
  • zespołu genetycznego;
  • choroby metabolicznej;
  • rozszczepu kręgosłupa;
  • zaburzeń ortopedycznych (dysplazja stawu biodrowego, deformacje stóp, kolan).
Menu