Opinia pedagogiczna

W cenie diagnozy

Opinia będąca rezultatem diagnozy pedagogicznej. Opinia pedagoga może dotyczyć spraw związanych z rozwojem, kształceniem lub wychowaniem dziecka.