Pedagogiczna diagnoza umiejętności szkolnych

1 x 120 minut
360 zł

Ocena umiejętności niezbędnych na danym etapie edukacyjnym do efektywnej nauki w szkole. Umożliwia wskazanie silnych i słabych stron ucznia oraz szczegółowe zaplanowanie oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na spotkanie diagnostyczne opinii wychowawcy dziecka lub pedagoga szkolnego oraz kilku wybranych zeszytów szkolnych. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, wskazane jest także przyniesienie na pierwsze spotkanie w Poradni opinii z tych badań.

Menu