Psychoterapia dla rodzica

110 zł (100 zł w pakiecie 4 zajęć)

Indywidualne spotkania rodzica z psychologiem-psychoterapeutą. Przeznaczone dla rodziców/opiekunów dzieci doświadczających różnego typu trudności związanych z opieką nad dzieckiem (w tym nad dzieckiem małym bądź nad dzieckiem dotkniętym zaburzeniami w rozwoju), trudności w komunikacji z dzieckiem, trudności wychowawczych bądź problemów emocjonalnych związanych z własną sytuacją rodzinną bądź kryzysem w rodzinie.

Menu