Psychoterapia dzieci i młodzieży

110 zł (100 zł w pakiecie 4 zajęć)

Indywidualne spotkania dziecka z psychologiem-psychoterapeutą.

Przeznaczone są dla dzieci i młodzieży (od 7 do 16 roku życia), którzy doświadczyli bądź doświadczają:

  • trudności emocjonalnych (niepokój, lęk w relacjach z ludźmi, brak energii do aktywności, zaburzenia nastroju, stany depresyjne, myśli samobójcze, nieradzenie sobie z własną agresją),
  • trudności w środowisku szkolnym (odmowa i niechęć w stosunku do pełnienia obowiązku szkolnego, konflikty lub trudności w relacjach rówieśniczych, znaczne wycofanie społeczne, pogorszenie wyników w nauce),
  • trudności w środowisku domowym (konflikty w kontaktach z bliskimi, cierpienie z powodu trudnej sytuacji rodzinnej – np. rozwód lub konflikt rodziców, śmierć bliskiej osoby),
  • objawów nerwicowych, natręctw, problemów ze snem lub innych zaburzeń funkcjonowania,
  • zaburzeń odżywiania (ograniczanie jedzenia, objadanie się),
  • zaburzeń psychosomatycznych,
  • zaburzeń i kryzysów rozwojowych,
  • przemocy bądź innego rodzaju traumy.
Menu