Terapia logopedyczna według założeń Metody Krakowskiej

140 zł

Opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską systemowa terapia funkcji poznawczych, w tym przede wszystkim – mowy i komunikacji, przeznaczona głównie dla dzieci dotkniętych zaburzeniami w rozwoju. Podstawowym założeniem Metody Krakowskiej jest stymulacja ogólnego rozwoju intelektualnego dziecka. Terapia usprawnia wszystkie funkcje poznawcze, naśladując etapy ich kształtowania się obserwowane u dzieci bez trudności rozwojowych.