dr Katarzyna Tomsia

PSYCHOLOG, OLIGOFRENOPEDAGOG

Psycholog, doktor nauk społecznych; absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie studiów magisterskich realizowała ścieżki specjalizacyjne z zakresu psychologii dziecka (psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, psychologia edukacyjna). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi oraz w prowadzeniu zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży; realizator projektów na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym; prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii rozwojowej.

Menu