Katarzyna Chromiec

LOGOPEDA

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, gdzie ukończyła również studia podyplomowe z zakresu logopedii. Zdobytą praktykę kształtowała pracując w żłobkach, przedszkolach oraz prywatnych gabinetach. Nieustannie poszerza swoje kompetencje, biorąc udział w szkoleniach oraz kursach. Zajmuje się terapią dzieci z różnymi zaburzeniami z zakresu mowy oraz komunikacji.