Magdalena Kraszewska

PSYCHOLOG, OLIGOFRENOPEDAGOG

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie w zakresie psychologii na Wydziale Filozoficznym (ścieżki specjalizacyjne: psychologia kliniczna dziecka oraz psychologia rodziny i edukacji). Posiada uprawnienia pedagogiczne uzyskane w Studium Pedagogicznym UJ. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z trudnościami w rozwoju nabywała poprzez uczestnictwo w licznych praktykach i stażach, m. in. w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju „Effatha”, Pracowni Psychologii Dziecka UJ, w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom, Niepublicznej Szkole „UMIEM”, Stowarzyszeniu na rzecz Dzieci z Autyzmem „Zacisze”. Przez kilka lat współpracowała z Niepublicznym Przedszkolem Terapeutycznym „Rozwijanka” w Wieliczce. W swojej pracy wykorzystuje metody o potwierdzonej naukowo skuteczności, głównie bazując na technikach stosowanej analizy zachowania oraz metodach poznawczo-behawioralnych. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w licznych szkoleniach.