Natalia Petryszyn

NEUROLOGOPEDA

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku: neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii. Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając praktyki i wolontariaty w gabinetach logopedycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w Szpitalu im. Św. Ludwika w Krakowie na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej oraz prowadząc zajęcia grupowe w żłobku. Pracuje z dziećmi z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej.