Centrum Terapii i Edukacji

O Centrum Terapii i Edukacji „Totoro”

Jednym z celów, jakie przyświecały założycielom Poradni „Totoro”, było stworzenie oferty obejmującej nie tylko działania pomocowe, ale również propozycje wspólnego, twórczego i rozwijającego spędzania wolnego czasu, skierowane do dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Zależało nam również na tym, aby stworzyć przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń dla specjalistów zajmujących się udzielaniem wsparcia dzieciom i młodzieży. W taki sposób powstało Centrum Terapii i Edukacji „Totoro”.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na FB

http://facebook.com/centrumtotoro

Zajęcia dla Dzieci i Rodziców

W ramach Centrum Edukacji i Terapii Prowadzimy zajęcia edukacyjne, psychoedukacyjne, zajęcia z zakresu profilaktyki środowiskowej oraz zdrowotnej, przeznaczone dla różnych grup wiekowych. Proponujemy zróżnicowane formy grupowych zajęć dla dzieci i młodzieży lub dla całych rodzin, łączące elementy edukacji tematycznej, rekreacji oraz treningów kompetencji poznawczych i społecznych.

Szczegółowych informacji na temat poszczególnych form zajęć prowadzonych w ramach Centrum udziela sekretariat Poradni. Zapisy na zajęcia prowadzone są drogą telefoniczną i e-mailową.

Sensoplastyka

Sensoplastyka to plastyka pachnąca, słodka, kwaśna, gorzka, miękka, szorstka, gładka, twarda, sucha, mokra, lekka, ciężka…

Warsztat Sensoplastyczny opiera się na wykorzystaniu samodzielnie przygotowanych w trakcie zajęć przez uczestników farb i mas plastycznych na bazie produktów spożywczych, które są wyznacznikiem do tworzenia autorskich dzieł Sensoplastycznej Sztuki. Wszystko naturalnie pachnie, jest kolorowe, ma różne konsystencje. Co ważne, dzieci mogą wszystkiego posmakować, doświadczyć dotykiem, poczuć pod własnymi stopami i przede wszystkim swobodnie się pobrudzić.

Istotą Sensoplastyki jest nie tylko zabawa i doskonały sposób na uwolnienie emocji oraz relaksację, ale także, albo i przede wszystkim okazja do usprawniania funkcji motorycznych oraz stymulacja sensoryczna.

Logorytmika

Logorytmika to cotygodniowe, grupowe zabawy logopedyczne, połączone z rytmiką, przeznaczone dla dzieci od 3 do 6 roku życia. W trakcie wspólnych aktywności muzycznoruchowych dzieci ćwiczą naśladownictwo werbalne i ruchowe, śpiew, elementy tańca oraz gry na instrumentach. Podejmowane w ramach zajęć działania rozwijają dziecięce zdolności słuchowe, słuchowo-ruchowe oraz ruchowe. Zajęcia prowadzone są w formie integracyjnej – zapraszamy wszystkie chętne dzieci, zarówno te, których rozwój przebiega w sposób prawidłowy, jak i te, których rozwój nie przebiega harmonijnie. Logorytmika to doskonałe uzupełnienie zajęć logopedycznych oraz łagodne wprowadzenie do zabawy i współdziałania w grupie.

Mankala

„Mankala” to opracowana przez specjalistów Poradni „Totoro”, niestandardowa forma zajęć grupowych z elementami treningu umiejętności społecznych, oparta na zabawie z wykorzystaniem przeznaczonych dla dzieci gier stolikowych – planszowych gier strategicznych, fabularnych, przygodowych, gier karcianych oraz prostych gier zręcznościowych. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 12 roku życia. Spotkania z cyklu „Mankala” stanowią doskonałą okazję do ćwiczenia umiejętności społecznych, w tym nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z innymi dziećmi, prowadzenia dialogu, wyrażania własnych oczekiwań i uwzględniania potrzeb innych osób, negocjowania, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi (stres, ryzyko, przegrana, nagłe, niespodziewane okoliczności), dostosowywania się do przyjętych reguł i przede wszystkim – współdziałania w grupie. Sytuacja gry stanowi również wyjątkowo korzystny, ponieważ atrakcyjny dla dzieci kontekst do rozwijania wartościowych kompetencji poznawczych, takich jak planowanie, myślenie strategiczne, myślenie przez analogię, wyobraźnia, koncentracja uwagi, spostrzegawczość oraz twórcze rozwiązywanie problemów.

Szkolenia

Informacje o aktualnie prowadzonych naborach na szkolenia znajdują się na http://facebook.com/centrumtotoro

Oferta szkoleniowa Centrum Terapii i Edukacji „Totoro” obejmuje propozycje skierowane do rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Realizujemy szkolenia i warsztaty tematyczne według autorskich programów oraz według programów przygotowanych przez zaproszonych przez nas specjalistów w wybranych dziedzinach. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i podmiotami komercyjnymi. Prowadzimy szkolenia specjalistyczne dla Rad Pedagogicznych i organizujemy szkolenia nadające kwalifikacje do stosowania wybranych narzędzi diagnostycznych. Dla każdego ze współpracujących z nami podmiotów przygotowujemy indywidualnie dopasowaną ofertę. Zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!