Centrum Terapii i Edukacji

O Centrum Terapii i Edukacji „Totoro”

Jednym z celów, jakie przyświecały założycielom Poradni „Totoro”, było stworzenie oferty obejmującej nie tylko działania pomocowe, ale również propozycje wspólnego, twórczego i rozwijającego spędzania wolnego czasu, skierowane do dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Zależało nam również na tym, aby stworzyć przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń dla specjalistów zajmujących się udzielaniem wsparcia dzieciom i młodzieży. W taki sposób powstało Centrum Terapii i Edukacji „Totoro”.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!

Menu