Punkt informacyjny

O punkcie

Punkt Informacyjny Poradni „Totoro” powstał w oparciu o dostrzeganą przez nas potrzebę stworzenia miejsca, w którym osoby poszukujące wsparcia dla dziecka mogą uzyskać rzetelne, kompleksowe informacje na temat dostępnych aktualnie możliwości w tym zakresie – świadczeń i bezpłatnych form pomocy, które im przysługują, dróg ich pozyskiwania, ofert krakowskich instytucji i placówek oświatowych, rodzajów dostępnych form wsparcia w określonej sytuacji i różnic między nimi.

Działalność Punktu ma na celu poszerzanie wiedzy osób wychowujących dzieci i młodzież borykającą się z trudnościami rozwojowymi lub edukacyjnymi na temat dostępnych możliwości organizacji dla dziecka pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej i innej. Przez udostępnienie osobom poszukującym wsparcia dla dziecka miejsca, w którym mogą zadać swoje pytania dotyczące możliwych w danej sytuacji dróg postępowania, chcemy skrócić czas, w którym ich dzieci otrzymują profesjonalną pomoc specjalistyczną. Dzieląc się posiadanymi przez nas informacjami na temat dostępnych aktualnie metod diagnozy i terapii, różnic między nimi oraz ich statusu w nauce, dążymy do tego, aby jak najwięcej dzieci otrzymało skuteczną pomoc na jak najwyższym poziomie.

Punkt Informacyjny Poradni „Totoro” to miejsce, w którym dzielimy się z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i specjalistami wiedzą na temat:

  • dostępnych możliwości w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej i innej, przewidzianych w polskim systemie edukacji, pomocy społecznej oraz służby zdrowia,
  • procedur pozyskiwania owej pomocy,
  • form pomocy dostępnych w ofercie znanych nam poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych, ośrodków rehabilitacji wieku rozwojowego i innych instytucji,
  • możliwości i ograniczeń wybranych metod diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej i innej – udzielamy informacji na temat rodzajów metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz różnic między nimi, a także dzielimy się wiedzą dotyczącą podstawowych założeń owych metod oraz ich aktualnego statusu w nauce.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!

Menu