Punkt informacyjny

O punkcie

Punkt Informacyjny Poradni „Totoro” powstał w oparciu o dostrzeganą przez nas potrzebę stworzenia miejsca, w którym osoby poszukujące wsparcia dla dziecka mogą uzyskać rzetelne, kompleksowe informacje na temat dostępnych aktualnie możliwości w tym zakresie – świadczeń i bezpłatnych form pomocy, które im przysługują, dróg ich pozyskiwania, ofert krakowskich instytucji i placówek oświatowych, rodzajów dostępnych form wsparcia w określonej sytuacji i różnic między nimi.

Działalność Punktu ma na celu poszerzanie wiedzy osób wychowujących dzieci i młodzież borykającą się z trudnościami rozwojowymi lub edukacyjnymi na temat dostępnych możliwości organizacji dla dziecka pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej i innej. Przez udostępnienie osobom poszukującym wsparcia dla dziecka miejsca, w którym mogą zadać swoje pytania dotyczące możliwych w danej sytuacji dróg postępowania, chcemy skrócić czas, w którym ich dzieci otrzymują profesjonalną pomoc specjalistyczną. Dzieląc się posiadanymi przez nas informacjami na temat dostępnych aktualnie metod diagnozy i terapii, różnic między nimi oraz ich statusu w nauce, dążymy do tego, aby jak najwięcej dzieci otrzymało skuteczną pomoc na jak najwyższym poziomie.

Punkt Informacyjny Poradni „Totoro” to miejsce, w którym dzielimy się z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i specjalistami wiedzą na temat:

 • dostępnych możliwości w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej i innej, przewidzianych w polskim systemie edukacji, pomocy społecznej oraz służby zdrowia,
 • procedur pozyskiwania owej pomocy,
 • form pomocy dostępnych w ofercie znanych nam poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych, ośrodków rehabilitacji wieku rozwojowego i innych instytucji,
 • możliwości i ograniczeń wybranych metod diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej i innej – udzielamy informacji na temat rodzajów metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz różnic między nimi, a także dzielimy się wiedzą dotyczącą podstawowych założeń owych metod oraz ich aktualnego statusu w nauce.

Jak skorzystać?

Do Punktu Informacyjnego Poradni „Totoro” zapraszamy rodziców, opiekunów prawnych dzieci i młodzieży, nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.

Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Poradni „Totoro”.

Aby zasięgnąć informacji w Punkcie, należy skontaktować się z Poradnią „Totoro” drogą telefoniczną (12 346 11 30, 664 067 500, 500 622 274) lub e-mailową (biuro@poradniatotoro.pl) i dokonać rejestracji na określoną godzinę. Dla potrzeb rejestracji niezbędne jest podanie imienia i nazwiska osoby lub osób, które zamierzają zasięgnąć informacji w Punkcie, numeru telefonu kontaktowego oraz zwięzłego określenia celu spotkania.

Przed spotkaniem w Poradni, osoba udzielająca informacji w Punkcie poprosi Państwa o złożenie podpisu pod oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Punktu Informacyjnego. Spotkanie trwa do 60 minut, zależnie od potrzeb i oczekiwań osoby poszukującej informacji.

Uprzejmie informujemy, że skorzystanie z Punktu Informacyjnego Poradni „Totoro” jest całkowicie bezpłatne.

Regulamin korzystania z punktu
informacyjnego Poradni „TOTORO”

 1. Z Punktu Informacyjnego Poradni „Totoro” mogą korzystać rodzice (opiekunowie prawni), nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści zatrudnieni w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.
 2. Z Punktu Informacyjnego Poradni „Totoro” można skorzystać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Poradni, po wcześniejszym umówieniu się na określoną godzinę.
 3. Skorzystanie z Punktu Informacyjnego Poradni „Totoro” wymaga wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub e-mailowej. Dla potrzeb rejestracji niezbędne jest podanie imienia i nazwiska osoby lub osób, które zamierzają zasięgnąć informacji w Punkcie, numeru telefonu kontaktowego oraz zwięzłego określenia celu spotkania.
 4. W Punkcie Informacyjnym Poradni „Totoro” udzielane są informacje dotyczące:
  • możliwości uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży borykającej się z trudnościami rozwojowymi lub edukacyjnymi, przewidzianych w polskim systemie edukacji, pomocy społecznej oraz służby zdrowia,
  • procedur pozyskiwania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży borykającej się z trudnościami rozwojowymi lub edukacyjnymi,
  • form pomocy dostępnych w ofercie poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych, ośrodków rehabilitacji wieku rozwojowego i innych instytucji, działających na rzecz dzieci i młodzieży na obszarze Krakowa,
  • możliwości i ograniczeń wybranych metod diagnozy i terapii.
 5. W Punkcie Informacyjnym Poradni „Totoro” nie są udzielane informacje dotyczące zalecanych dróg postępowania w określonych okolicznościach lub w przypadku określonego typu trudności u dziecka.
 6. Informacje udzielane w Punkcie Informacyjnym Poradni „Totoro” nie stanowią porady, ani konsultacji specjalistycznych. W Punkcie przekazujemy konkretne informacje dotyczące wybranych, aktualnych przepisów prawa, wymogów formalnych, procedur pozyskiwania określonych świadczeń, ofert placówek, aktualnego statusu wybranych metod diagnozy lub terapii. Skupiamy się na faktach i unikamy dzielenia się opiniami. W celu zasięgnięcia porady specjalisty, zapraszamy do skorzystania z oferty konsultacji specjalistycznych Poradni „Totoro”
 7. Skorzystanie z Punktu Informacyjnego Poradni „Totoro” jest całkowicie bezpłatne.
 8. Spotkania w punkcie informacyjnym trwają do 60 minut, zależnie od potrzeb osoby zasięgającej informacji. W razie potrzeby, możliwe jest ustalenie kolejnego terminu spotkania.
 9. Z Punktu Informacyjnego Poradni „Totoro” można korzystać wielokrotnie.
 10. Pracownicy Punktu Informacyjnego Poradni „Totoro” dokładają najwyższych starań, aby informacje udzielane w Punkcie Informacyjnym były rzetelne i aktualne oraz możliwie wyczerpujące. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za Państwa decyzje o sposobie ich wykorzystania, za skutki owych decyzji oraz za konsekwencje będące wynikiem nieudzielenia przez nas informacji istotnych w Państwa sytuacji.
 11. Pracownicy Punktu Informacyjnego Poradni „Totoro” zastrzegają sobie prawo do niewiedzy. Z całą pewnością nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania, które mogą nam Państwo zadać, ale jeżeli okażą Państwo cierpliwość, w miarę możliwości pomożemy Państwu w ich znalezieniu.
 12. Pracownicy Punktu Informacyjnego Poradni „Totoro” zastrzegają sobie prawo do odmowy udzielenia informacji osobom, co do których zachodzą istotne podejrzenia, że cele ich uczestnictwa w spotkaniu w Punkcie Informacyjnym nie są zbieżne z celami działalności Punktu.
 13. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi warunek skorzystania z Punktu Informacyjnego Poradni „Totoro”.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!