Zajęcia dedykowane dzieciom niepełnosprawnym

Nasza oferta

Poradnia „Totoro” oferuje dzieciom ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością oraz ich rodzinom pełen zakres zajęć diagnostyczno- terapeutycznych oraz konsultacji specjalistycznych, w tym zajęć z zakresu wczesnej interwencji terapeutycznej, skierowanych do najmłodszych dzieci dotkniętych niepełnosprawnością lub znajdujących się w grupie ryzyka. Dodatkowo, zapraszamy na szereg zajęć edukacyjnych oraz ogólnorozwojowych, które prowadzimy w formach integracyjnych, dostosowanych do potrzeb dzieci doświadczających różnego typu trudności rozwojowych.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!