Współpraca z placówkami

Nasza oferta

W ramach działającego obok Poradni Centrum Terapii i Edukacji „Totoro” współpracujemy z przedszkolami, szkołami, żłobkami oraz instytucjami wsparcia społecznego – świetlicami, placówkami wsparcia dziennego i domami dziecka. W zakresie wspomagania szkół i przedszkoli prowadzimy na terenie placówek zajęcia diagnostyczne i terapeutyczne, dyżury specjalistyczne skierowane do rodziców lub nauczycieli, obserwacje grup zajęciowych połączone z konsultacjami dla nauczycieli i wychowawców, konsultacje oraz szkolenia specjalistyczne dla rad pedagogicznych.

W ramach współpracy z innymi placówkami oferujemy:

  • realizację na podstawie porozumienia z przedszkolem lub szkołą na terenie naszej placówki wybranych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub rewalidacji,
  • obserwacje grup zajęciowych i poradnictwo dla rad pedagogicznych, nauczycieli, wychowawców,
  • dyżury specjalistyczne w placówkach, skierowane do dzieci – obejmujące regularną terapię i/lub diagnozę przesiewową,
  • dyżury specjalistyczne w placówkach, skierowane do rodziców lub nauczycieli i wychowawców – dyżury psychologa, pedagoga specjalnego, logopedy, fizjoterapeuty lub terapeuty SI,
  • szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli i wychowawców,
  • szkolenia specjalistyczne dla terapeutów, prowadzone przez współpracujących z nami doświadczonych trenerów i specjalistów w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży.

Więcej informacji na temat możliwości nawiązania z nami współpracy znajduje się tutaj.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!