Konsultacje

Nasza oferta

Prowadzone przez nas konsultacje to forma wsparcia przeznaczona przede wszystkim dla rodziców. Często korzystają z niej osoby, które potrzebują jednorazowego spotkania ze specjalistą, w celu omówienia swoich wątpliwości lub wsparcia w ocenie, czy zaplanowany przez nie kierunek działań diagnostyczno-terapeutycznych wobec dziecka jest właściwy. Konsultacje zazwyczaj obejmują elementy obserwacji bądź rozmowy z dzieckiem oraz wywiad z rodzicem, ale ich forma oraz częstotliwość zależą od indywidualnych potrzeb osoby poszukującej wsparcia. Oferujemy konsultacje z psychologiem, pedagogiem specjalnym, neurologopedą, fizjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej oraz z dietetykiem klinicznym.

Rodzaj konsultacji

Koszt konsultacji

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSULTACJI


1. Czas trwania konsultacji wynosi 55 min.

2. Konsultacja najczęściej przyjmuje formę rozmowy rodzica/opiekuna ze specjalistą, połączonej z obserwacją dziecka.

Nie jest ona tożsama z diagnozą specjalistyczną i nie może stanowić podstawy do wydania opinii. Jeżeli mają Państwo wątpliwości, czy w danej sytuacji spotkanie konsultacyjne będzie wystarczające, zachęcamy do kontaktu z Poradnią drogą telefoniczną lub e-mailową – odpowiemy na Państwa pytania dotyczące możliwości i ograniczeń każdej z oferowanych przez nas form wsparcia.

3. Na konsultacje dotyczące dziecka rodzic/opiekun może zgłosić się indywidualnie lub wraz z drugim opiekunem prawnym dziecka.

Obecność innych, zaproszonych przez rodzica osób w trakcie konsultacji, wymaga zgody obu opiekunów prawnych dziecka oraz specjalisty, który będzie prowadził konsultacje. W przypadku dostrzegania przez Państwa potrzeby zaproszenia na konsultację osób innych niż rodzice/opiekunowie prawni dziecka, każdorazowo zachęcamy do omówienia tego faktu w bezpośredniej rozmowie telefonicznej ze specjalistą.

4. To, czy obecność dziecka w trakcie konsultacji jest wskazana, określane jest na etapie ustalania terminu spotkania rodzica/opiekuna ze specjalistą.

Najczęściej zalecane jest, aby rodzice zgłosili się na spotkanie konsultacyjne wraz z dzieckiem. Bywają jednak sytuacje, w których rodzice/opiekunowie nie chcą lub nie mogą przyjść do Poradni z dzieckiem i uczestniczą w spotkaniu konsultacyjnym samodzielnie. Kwestia obecności dziecka w trakcie spotkania ustalana jest na etapie określania terminu konsultacji. W trakcie rozmowy rodzica ze specjalistą, starsze dzieci mogą oczekiwać na rodzica w poczekalni, gdzie znajduje się kącik zabaw.

Zdarza się także, że w porozumieniu z rodzicami spotkanie specjalisty z dzieckiem ustalane jest w odrębnym terminie. W takich przypadkach zazwyczaj plan konsultacji obejmuje trzy spotkania – pierwsze z nich poświęcone jest rozmowie rodziców ze specjalistą, w trakcie drugiego specjalista spotyka się z dzieckiem, natomiast podczas trzeciego w rozmowie z rodzicami podsumowuje wnioski ze spotkania z dzieckiem.

5. Czasami z góry wiadomo, że zarysowany przez rodzica problem będzie wymagał co najmniej kilku spotkań konsultacyjnych ze specjalistą.

W takich sytuacjach oferujemy pakiety konsultacji, uprawniające do skorzystania z trzech kolejnych spotkań w niższej cenie (540 zł).

6. Wnioskowanie o wydanie pisemnej informacji po spotkaniu ze specjalistą.

Decyzję o pozyskaniu dokumentu po skonsultowaniu dziecka u specjalisty należy podjąć przed spotkaniem, zapisując dziecko do poradni. Akceptowalne jest zgłoszenie potrzeby po skończonej konsultacji, w przypadku gdy w toku spotkania decyzja została podjęta wraz ze specjalistą konsultującym dziecko.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!