Konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej

210 zł

Konsultacje z terapeutą integracji sensorycznej zalecamy przede wszystkim tym rodzicom, którzy podejrzewają, że obserwowane trudności dziecka mogą wynikać z problemów w zakresie przetwarzania sensorycznego, ale nie są przekonani co do tego, czy pełna diagnoza SI to właściwy w danej sytuacji kierunek działania. Spotkanie konsultacyjne z terapeutą SI obejmuje szczegółowy wywiad z rodzicem i obserwację zachowania dziecka w wybranych próbach zadaniowych. Konsultacja kończy się udzieleniem informacji zwrotnych i wskazówek dotyczących zalecanego dalszego postępowania lub rekomendowanych form wspierania dziecka w środowisku domowym.