Punkt informacyjny

Nasza oferta

Punkt Informacyjny Poradni „Totoro” to miejsce, w którym dzielimy się z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i specjalistami informacjami na temat dostępnych możliwości w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przewidzianych w polskim systemie edukacji, pomocy społecznej oraz służby zdrowia, procedur pozyskiwania owej pomocy, form pomocy dostępnych w ofercie poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych, ośrodków rehabilitacji wieku rozwojowego i innych instytucji, działających na rzecz dzieci i młodzieży na obszarze Krakowa, a także na temat możliwości i ograniczeń wybranych metod diagnozy i terapii.

Szczegółowe informacje na temat działalności Punktu Informacyjnego znajdują się tutaj.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!