Współpraca

W ramach Centrum Terapii i Edukacji „Totoro” współpracujemy z przedszkolami, szkołami, żłobkami oraz instytucjami wsparcia społecznego – świetlicami, placówkami wsparcia dziennego i domami dziecka. W ramach wspomagania szkół i przedszkoli prowadzimy na terenie poradni lub współpracującej placówki zajęcia diagnostyczne i terapeutyczne, dyżury specjalistyczne skierowane do rodziców lub nauczycieli, obserwacje grup zajęciowych połączone z konsultacjami dla nauczycieli i wychowawców, konsultacje oraz szkolenia specjalistyczne dla rad pedagogicznych.

Szkoły

W ramach współpracy ze szkołami oferujemy między innymi realizację na terenie naszej placówki bądź na terenie współpracującej szkoły wybranych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub rewalidacji, obserwację klas z poradnictwem dla nauczycieli, wychowawców oraz rad pedagogicznych, a także regularne dyżury specjalistyczne w placówkach, w ramach których świadczymy usługi z zakresu terapii, diagnoz przesiewowych oraz konsultacji dla rodziców. Ponadto przygotowujemy dostosowane do potrzeb kadry pedagogicznej szkolenia i warsztaty specjalistyczne.

Przedszkola

Nasza oferta kierowana do przedszkoli obejmuje między innymi grupowe zajęcia warsztatowe, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, przesiewowe diagnozy oraz terapię logopedyczną, zajęcia z zakresu logorytmiki, Sensoplastykę, zajęcia dla dzieci i rodziców prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne, zajęcia warsztatowe z zakresu wczesnej nauki czytania, prowadzone Metodą Krakowską, zajęcia rozwijające kompetencje poznawcze, składające się na gotowość szkolną, a także dyżury psychologa, przeznaczone dla rodziców i obserwacje grup zajęciowych połączone z konsultacjami dla kadry pedagogicznej.

Żłobki

Oferujemy działania z zakresu diagnoz przesiewowych – psychologicznych, logopedycznych i fizjoterapeutycznych, dyżury specjalistów w placówkach, skierowane do rodziców, poradnictwo dla wychowawców i opiekunów, dotyczące wspierania rozwoju i pielęgnacji małego dziecka, a także warsztaty przeznaczone dla maluchów – logorytmikę, sensoplastykę oraz zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne.

Organizacje pozarządowe

Nasza współpraca z organizacjami pozarządowymi najczęściej obejmuje organizację szkoleń specjalistycznych dla rodziców, a także warsztatów rozwojowych dla dzieci i młodzieży. Realizujemy ponadto działania informacyjne, skierowane do rodziców, nauczycieli i specjalistów, ukierunkowane na rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej dostępnych form specjalistycznej pomocy dla dzieci i młodzieży, obecnych w polskim systemie edukacji, służby zdrowia oraz w systemie pomocy społecznej.

Inne współprace

Jesteśmy otwarci na twórczą współpracę z wszelkiego rodzaju podmiotami, których cele działalności spójne są z naszymi. Z chęcią przetestujemy innowacyjne pomoce do nauki i terapii, zaangażujemy się w obiecujące projekty badawcze oraz podzielimy się swoimi obserwacjami dotyczącymi tego, co jest szczególnie ważne i potrzebne we wspieraniu rozwoju dziecka. Jeśli masz ciekawy pomysł na wspólne działania, napisz do nas!

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!