Żłobek

W odpowiedzi na potrzeby uczęszczających do nas dzieci i ich rodziców podjęliśmy działania w kierunku uruchomienia specjalistycznego żłobka. Stworzony przez nas Żłobek Terapeutyczny „Kiki” to pierwsza na mapie Krakowa niepubliczna placówka, która łączy realizację zadań z zakresu opieki i wychowania dzieci do lat 3 oraz prowadzenie działań specjalistycznych, ukierunkowanych na wspieranie rozwoju dzieci doświadczających trudności rozwojowych.

Obejmujemy kompleksową opieką 15 dzieci w wieku od 1 do 3 r.ż. Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy zarówno dzieci rozwijające się w sposób typowy, jak i dzieci niepełnosprawne bądź zagrożone niepełnosprawnością, wymagające w codziennym funkcjonowaniu większego zakresu troski i uwagi ze strony osób dorosłych, a także potrzebujące indywidualnego wsparcia w rozwoju.

Po więcej zapraszamy na http://facebook.com/zlobekkiki

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!