Oferta poradni

Nasza oferta

Oferta Poradni „Totoro” skierowana jest do dzieci w wieku od narodzin do 16 r. ż. Wspieramy także rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów zajmujących się pomocą psychologiczno-pedagogiczną w placówkach oświatowych.

Skład naszego zespołu obejmuje psychologów, psychoterapeutów, pedagogów specjalnych, logopedów i neurologopedów, fizjoterapeutów, terapeutów integracji sensorycznej, terapeutów ręki oraz dietetyka klinicznego.

Specjalizujemy się w zajęciach z zakresu wczesnej interwencji terapeutycznej. Udzielamy ponadto wsparcia dzieciom i młodzieży borykającej się z trudnościami w rozwoju emocjonalnym i społecznym, z trudnościami w nauce oraz tym, których trudności nie zostały jeszcze precyzyjnie zdiagnozowane. Realizujemy szeroką gamę zajęć edukacyjnych i psychoedukacyjnych, w tym zajęć z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Dzieciom oraz ich rodzinom oferujemy ciekawe formy wspólnego, twórczego spędzania wolnego czasu. Część naszych propozycji w zakresie zajęć edukacyjnych dedykowana jest przede wszystkim dzieciom niepełnosprawnym.

Do rodziców, nauczycieli i specjalistów kierujemy ofertę w zakresie szkoleń specjalistycznych, a przedstawicielom szkół i przedszkoli proponujemy formy wspomagania realizowane w placówkach oświatowych. Dokładamy również starań, aby w naszej Poradni nie zabrakło miejsca dla osób zainteresowanych rozwojem zawodowym w kierunku udzielania specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży – aktywnie wspieramy studentów i absolwentów w przygotowywaniu się do odpowiedzialnego podjęcia obowiązków zawodowych.

Przy naszej Poradni działa ponadto Punkt Informacyjny, w którym dorośli opiekunowie i wychowawcy dzieci i młodzieży mogą pozyskać przydatne informacje, dotyczące dostępnych możliwości oraz procedur organizacji pomocy specjalistycznej dla swoich podopiecznych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!