Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Nasza oferta

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci, mające na celu wspieranie rozwoju dzieci ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Można je realizować w oparciu o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez Zespół Orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju mogą być realizowane w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, zależnie od indywidualnych potrzeb dziecka.

Poradnia „Totoro” posiada bogate zaplecze do prowadzenia zajęć indywidualnych oraz grupowych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dzieci z diagnozą niepełnosprawności intelektualnej lub ruchowej, w tym – z diagnozą afazji motorycznej oraz dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju proponujemy terapię prowadzoną przez logopedów oraz neurologopedę, rehabilitację ruchową (w tym rehabilitację niemowląt), terapię integracji sensorycznej, terapię pedagogiczną, grupowe treningi umiejętności społecznych, terapię psychologiczną, a w razie potrzeby – również psychoterapię skierowaną do dorosłych członków rodziny dziecka.

Aby dokonać zapisu na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania w Poradni „Totoro”, należy skontaktować się z naszym sekretariatem w celu umówienia się na spotkanie z koordynatorem WWRD w Poradni.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!