O nas

Kim jesteśmy?

Poradnia „Totoro” to miejsce skupiające terapeutów wychodzących naprzeciw różnorakim problemom dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Prowadzimy działania z zakresu diagnozy i terapii, a także poradnictwa specjalistycznego, skierowanego do rodziców i nauczycieli.

Nasi psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci pedagogiczni i pedagodzy specjalni, logopedzi i neurologopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci ręki, terapeuci integracji sensorycznej oraz inni specjaliści zajmują się udzielaniem wsparcia dzieciom w wieku od pierwszych miesięcy życia do ukończenia 16 lat – w tym dzieciom niepełnosprawnym.

Specjalizujemy się we wczesnej interwencji terapeutycznej, czyli diagnozie i wspieraniu najmłodszych dzieci, doświadczających różnorakich trudności rozwojowych. Obszar naszej specjalizacji to główna, ale nie jedyna oś naszych działań. Wspomagamy rozwój dzieci i młodzieży na kolejnych etapach edukacyjnych, diagnozujemy i redukujemy przyczyny niepowodzeń w nauce, wspieramy rozwój emocjonalno-społeczny naszych podopiecznych i jeżeli zachodzi taka potrzeba, obejmujemy bezpośrednim wsparciem ich rodziny.

Poza pomocą terapeutyczną oferujemy szereg zajęć edukacyjnych i rozwojowych, przeznaczonych dla dzieci i ich rodziców, które stanowią doskonały sposób na wspólne, twórcze spędzenie wolnego czasu. Z naszego wsparcia korzystają ponadto nauczyciele oraz uczniowie wybranych krakowskich szkół i przedszkoli.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej bogatej oferty zajęć indywidualnych oraz grupowych.

Nasz zespół

Członków zespołu Poradni „Totoro” wyróżnia doświadczenie w pracy specjalistycznej, stałe dążenie do poszerzania własnego warsztatu pracy oraz przede wszystkim – zaangażowanie w realizowane zadania i szczera pasja do pracy z dziećmi i młodzieżą. Dużą wagę przykładamy do tego, aby naszych współpracowników łączyły wspólne wartości i priorytety oraz gotowość do dzielenia się własną wiedzą i umiejętnościami. Jako zespół gwarantujemy kompleksową pomoc zarówno naszym podopiecznym, jak i ich rodzinom.

Nasze priorytety

W naszej pracy najważniejsze jest dla nas:

Dążenie do zachowania najwyższych standardów usług z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

Dobór racjonalnych, opartych na osiągnięciach współczesnej nauki metod i form pracy specjalistycznej oraz dzielenie się wiedzą na temat możliwości i ograniczeń dostępnych metod diagnostycznych i terapeutycznych;

Poczucie bezpieczeństwa naszych podopiecznych, w tym ochrona dóbr osobistych dziecka i jego rodziny w wymiarze obowiązku zachowania przez nas tajemnicy zawodowej oraz ochrony danych osobowych naszych klientów;

Prawo Rodzica do informacji oraz decydowania o przebiegu wszelkich działań z zakresu pomocy specjalistycznej, podejmowanych wobec dziecka;

Rozpowszechnianie wiedzy o dostępnych w polskim systemie oświaty, służby zdrowia oraz systemie pomocy społecznej możliwościach w zakresie pozyskiwania bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

Wspólne tworzenie dobrego miejsca pracy, systematyczne rozwijanie przestrzeni do rozwoju osobistego i zawodowego wszystkich naszych pracowników.

„Totoro” jako poradnia
psychologiczno-pedagogiczna

Poradnia „Totoro” to specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna w rozumieniu Art. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59). Widnieje w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 132195. Oznacza to między innymi, że Poradnia „Totoro” zatrudnia specjalistów posiadających kwalifikacje wymagane prawem od pracowników publicznych placówek oświatowych, a wydawane przez nas opinie specjalistyczne mają takie samo znaczenie, jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.

Nadzór nad naszą placówką sprawuje Małopolski Kurator Oświaty. Dodatkowo, dbamy o stałe podnoszenie jakości naszej pracy poprzez prowadzenie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie: Kto może skorzystać z usług specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!