Joanna Lis

PSYCHOLOG

Absolwentka Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku neuropsychologia z neurokognitywistyką. Doświadczenie zawodowe zdobywała w czasie prowadzenia zajęć w przedszkolach dedykowanych dzieciom ze spektrum autyzmu, na szpitalnym oddziale neurologicznym i psychiatrycznym oraz w czasie prowadzenia treningów poznawczych dla osób z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego. Uczestniczyła w interdyscyplinarnym projekcie naukowym „NeuroSmog: Wpływ zanieczyszczenia powietrza na rozwijający się mózg”, dotyczącym badań dzieci z trudnościami z obszaru koncentracji uwagi i nadaktywności.

Ciągle wzbogaca i poszerza swój warsztat pracy. Realizuje terapię psychologiczną dla dzieci z trudnościami rozwojowymi oraz wsparcie dla rodziców.