Terapia

Oferta na rok szkolny 2023/2024

Oferujemy zajęcia z zakresu terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, rehabilitacji ruchowej oraz terapii integracji sensorycznej. W ramach zajęć z zakresu wczesnej interwencji terapeutycznej zapraszamy najmłodsze dzieci (od pierwszych miesięcy życia) na zajęcia wspierające rozwój zaburzonych bądź zagrożonych obszarów. Dzieciom ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością oraz ich rodzinom oferujemy bezpłatne zajęcia terapeutyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ponadto, proponujemy usługi z zakresu psychoterapii indywidualnej i grupowej dla dzieci w wieku szkolnym, młodzieży, rodziców oraz całych rodzin.

Rodzaj diagnozy

Koszt jednostki zajęciowej

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERAPII


1. Wybór rodzaju i formy terapii oraz zapisy na zajęcia

Decyzję dotyczącą rodzaju oraz formy terapii (indywidualna lub grupowa), w której uczestniczy dziecko, każdorazowo podejmuje rodzic/opiekun prawny dziecka.

W celu zbadania najbardziej aktualnych potrzeb dziecka i precyzyjnego określenia kierunków terapii, zachęcamy do rozpoczęcia zajęć terapeutycznych od konsultacji ze specjalistą, który będzie prowadził terapię lub od diagnozy specjalistycznej/wielospecjalistycznej – jeżeli taka nie była realizowana na przestrzeni ostatniego roku.

Zapisy na zajęcia prowadzone są drogą telefoniczną oraz e-mailową, za pośrednictwem recepcji Poradni.

2. Ustalanie terminów zajęć oraz odwoływanie udziału w zajęciach

W celu umówienia się na zajęcia należy skontaktować się z recepcją Poradni drogą telefoniczną lub e-mailową. Po przeanalizowaniu dostępności terapeutów oraz Państwa możliwości czasowych, recepcja przedstawi Państwu termin pierwszych zajęć terapeutycznych lub – zależnie od Państwa potrzeb – harmonogram zajęć na najbliższe tygodnie lub miesiące.

Poradnia „Totoro” dopuszcza możliwość odwoływania z ważnych przyczyn przez Rodzica/ Opiekuna zaplanowanych zajęć terapeutycznych, diagnostycznych oraz innych. Zajęcia mogą być odwoływane drogą telefoniczną lub e-mailową. Zasady odwoływania zajęć określa Regulamin korzystania z usług Poradni „Totoro”, z którym zapoznają się Państwo, dokonując zapisu do Poradni. W przypadku niepowiadomienia o nieobecności na zajęciach lub powiadomienia w czasie późniejszym niż określony Regulaminem, pobierana jest pełna opłata za realizację zaplanowanej usługi.

3. Pakiety zajęć terapeutycznych

Uprzejmie informujemy, że koniecznym jest cykliczne uiszczanie opłaty za zajęcia ujęte w harmonogramie przed rozpoczęciem pierwszego spotkania w każdym miesiącu. Wysokość odpłatności za zajęcia  reguluje aktualny Cennik Poradni.

4. Czas trwania jednostki zajęciowej

Czas trwania standardowej jednostki zajęciowej wynosi 55 minut, z czego 5 minut jest przeznaczone na rozmowę z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. Po wcześniejszym ustaleniu terminu, możliwe jest dodatkowe, dłuższe spotkanie rodzica/opiekuna prawnego z terapeutą, celem omówienia postępów dziecka w terapii lub przekazania wskazówek do pracy z dzieckiem.

W Poradni „Totoro” istnieje możliwość zorganizowania zajęć terapeutycznych w blokach obejmujących 2 jednostki zajęciowe (55 min + 55 min). Warunkiem organizacji wydłużonych zajęć jest zgoda terapeuty, który ocenia możliwości psychofizyczne dziecka.

Ze względu na konieczność dbania o dobro i komfort wszystkich osób korzystających z usług Poradni „Totoro”, a także ze względów organizacyjnych, w przypadku spóźnienia zajęcia terapeutyczne nie mogą zostać przedłużone.

5. Grupowe formy zajęć

Zapisy do grup prowadzone są na przestrzeni całego roku szkolnego. Przyjęcie dziecka do grupy terapeutycznej poprzedzone jest oceną potrzeb  potencjalnego uczestnika zajęć oraz oceną zbieżności oczekiwań rodzica/opiekuna z celami danej grupy. Liczebność grup terapeutycznych uzależniona jest od rodzaju terapii, charakteru celów terapeutycznych, na realizację których ukierunkowana jest grupa oraz od wieku jej uczestników. Może ona wynosić od 2 osób (w przypadku niektórych treningów umiejętności społecznych) do 12 w przypadku grup psychoterapeutycznych dla dzieci w wieku szkolnym.

Szczegółowych informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat Poradni drogą telefoniczną.

 

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!