Terapia logopedyczna/neurologopedyczna

150 zł

Terapia ukierunkowana na stymulowanie u dziecka rozwoju mowy i komunikacji oraz korygowanie nieprawidłowości w tym zakresie. Obejmuje szereg oddziaływań, począwszy od usprawniania aparatu artykulacyjnego dziecka, poprzez rozwój funkcji komunikacyjnej, poszerzanie zasobu słownictwa dziecka, korekcję wad artykulacyjnych po ćwiczenia ukierunkowane na stymulowanie ogólnego rozwoju poznawczego dziecka. Na terapię logopedyczną zapraszamy przede wszystkim dzieci niemówiące, dzieci z niezakończonym lub opóźnionym rozwojem mowy, dzieci z trudnościami artykulacyjnymi, dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z Zespołem Aspergera, z diagnozą alalii, niedokształcenia mowy o typie afazji sensorycznej i/lub motorycznej, dzieci dotknięte zespołami genetycznymi, dziecięcym porażeniem mózgowym lub niepełnosprawnością intelektualną.