Zajęcia dla przedszkolaków przygotowujące do podjęcia nauki w szkole

150 zł

Indywidualna terapia pedagogiczna, ukierunkowana na usprawnianie funkcji i umiejętności składających się na gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Zajęcia mają na celu wspieranie rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dziecka, rozwijanie jego funkcji wzrokowo-przestrzennych i słuchowo-językowych, stymulowanie umiejętności orientacji w przestrzeni oraz rozwoju motoryki małej. Podjęcie terapii powinno zostać poprzedzone kompleksową diagnozą gotowości szkolnej. Przeznaczone dla dzieci w wieku 5 i 6 lat.