Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Bezpłatnie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to bezpłatne zajęcia terapeutyczne, mające na celu wspieranie rozwoju dzieci ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Można je realizować w oparciu o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez Zespół Orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Więcej informacji znajduje się tutaj