Rehabilitacja niemowląt metodą NDT-Bobath

110 zł

Rehabilitacja oparta na metodzie neurofizjologicznej. Koncentruje się na normalizacji napięcia mięśniowego dziecka i rozwijaniu prawidłowych wzorców ruchowych. Zajęcia obejmują również instruktaż dla rodziców i opiekunów, dotyczący wspierania właściwych wzorców posturalnych oraz ogólnego rozwoju motorycznego niemowlęcia w trakcie codziennych czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Wskazana jest między innymi w przypadku wcześniactwa, asymetrii ułożeniowej tułowia, głowy, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeń ruchowych pochodzenia centralnego, kręczu szyi pochodzenia neurogennego i mięśniowego oraz czynnościowego, nieprawidłowego rozkładu napięcia mięśniowego (obniżone, wzmożone), zespołu genetycznego, choroby metabolicznej, rozszczepu kręgosłupa lub zaburzeń ortopedycznych (dysplazja stawu biodrowego, deformacje stóp, kolan).

Menu