Trening pamięci i uczenia się

150 zł / zajęcia indywidualne + 200 zł – pakiet materiałów do pracy w domu i śledzenia własnych postępów (jednorazowa opłata poprzedzająca cykl zajęć)

Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w normie rozwojowej, borykających się z trudnościami w zakresie pamięci i uczenia się, które istotnie utrudniają im funkcjonowanie w środowisku szkolnym lub przedszkolnym i nabywanie nowych umiejętności. Trening ma formę intensywną – jeden cykl zajęć realizowany jest na przestrzeni około dziesięciu tygodni i obejmuje 20 spotkań oraz zestaw zadań przeznaczonych do wykonania pod kierunkiem rodzica w domu w te dni, w których dziecko nie uczestniczy w zajęciach. Istnieje możliwość realizacji kilku cykli zajęć pod rząd lub z przerwami.

Trening pamięci i uczenia się obejmuje naukę strategii ułatwiających organizowanie i zapamiętywanie informacji oraz ćwiczenia ukierunkowane na trenowanie zastosowania owych strategii w praktyce.