Terapia pedagogiczna dziecka z zaburzeniami w rozwoju

150 zł

Zajęcia ukierunkowane na rozwijanie u dziecka umiejętności właściwych dla danego etapu rozwoju (funkcje poznawcze, motoryka mała, kompetencje społeczne i emocjonalne), a niezbędnych do efektywnego funkcjonowania dziecka w przyszłości w placówce przedszkolnej lub szkolnej. Przeznaczona jest dla dzieci dotkniętych zaburzeniami w rozwoju (w tym – dla dzieci z niepełnosprawnością) oraz dzieci z grup ryzyka (nieharmonijny rozwój, obciążenia okołoporodowe, chorobowe, genetyczne lub środowiskowe).