Wczesna nauka czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną

150 zł

Prowadzona wedle założeń metody opracowanej przez prof. Jagodę Cieszyńską. Przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 2,5-3 r.ż.). Obejmuje regularne spotkania z terapeutą, których celem jest rozwijanie u dziecka pamięci i koncentracji uwagi, stymulacja rozwoju poznawczego dziecka oraz nauka czytania poprzez zabawę. Zajęcia te stanowią doskonałe przygotowanie do startu w szkole.