Zajęcia dla 2 i 3-latków przygotowujące do przedszkola

150 zł

Indywidualna terapia pedagogiczna przeznaczona dla 2 i 3-latków, ukierunkowana na usprawnianie funkcji i umiejętności składających się na gotowość dziecka do rozpoczęcia uczęszczania do przedszkola. Zajęcia mają na celu wspieranie rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dziecka, rozwijanie jego umiejętności w zakresie mowy i komunikacji, zdolności adaptacji do nowych sytuacji oraz umiejętności funkcjonowania w sytuacji zadaniowej. Wskazane jest, aby udział w zajęciach poprzedziła diagnoza poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka.