Trening koncentracji uwagi

150 zł / zajęcia indywidualne + 200 zł – pakiet materiałów do pracy w domu i śledzenia własnych postępów (jednorazowa opłata poprzedzająca cykl zajęć)

Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w normie rozwojowej, borykających się z problemami w zakresie zdolności koncentracji uwagi, które istotnie utrudniają im funkcjonowanie w środowisku szkolnym lub przedszkolnym i nabywanie nowych umiejętności. Trening ma formę intensywną – jeden cykl zajęć realizowany jest na przestrzeni około dziesięciu tygodni i obejmuje 20 spotkań oraz zestaw zadań przeznaczonych do wykonania pod kierunkiem rodzica w domu w te dni, w których dziecko nie uczestniczy w zajęciach. Istnieje możliwość realizacji kilku cykli zajęć pod rząd lub z przerwami.

W ramach treningu koncentracji dziecko ćwiczy zdolność skupiania uwagi, rozwija umiejętność podtrzymywania jej na wskazanej aktywności przez określony czas oraz nabywa wiedzę dotyczącą organizowania własnej pracy w sposób sprzyjający skupieniu.