Terapia psychologiczna zaburzeń w zachowaniu lub w rozwoju emocjonalno-społecznym

150 zł

Terapia przeznaczona dla dzieci, które nie osiągnęły jeszcze wieku szkolnego, przejawiających trudności w zachowaniu, wynikające z doświadczanych przez nie trudności emocjonalnych bądź trudności w funkcjonowaniu społecznym (wycofanie, lęk, zaburzenia przywiązania, trudności w radzeniu sobie z porażkami, agresja, trudności w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem i inne). Obejmuje również poradnictwo wychowawcze skierowane do rodzica/opiekuna.