Terapia ręki

150 zł

Terapia ukierunkowana na usprawnianie funkcji rąk, w tym na poprawę umiejętności prawidłowego chwytu, rozwijanie zdolności różnicowania bodźców dotykowych w obrębie dłoni, rozwijanie precyzyjnych ruchów rąk i tym samym – wydłużanie czasu koncentracji uwagi przez dziecko na czynnościach manualnych, rozwijanie koordynacji obustronnej rąk i pracy rąk w izolacji oraz poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej. Przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci, które ze względu na obniżoną sprawność rąk doświadczają trudności w nabywaniu nowych umiejętności (motorycznych, manipulacyjnych, grafomotorycznych, umiejętności z zakresu samoobsługi i innych).