Anna Drobny

PSYCHOLOG, OLIGOFRENOPEDAGOG, DYREKTOR PORADNI

Dyrektor Poradni, psycholog, absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki. W latach 2011-2015 realizowała studia doktoranckie w Instytucie Psychologii UJ. W latach 2013 – 2016 pełniła funkcję dyrektora w prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci poradni psychologiczno-pedagogicznej. Współorganizator projektów i inicjatyw edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży. Specjalista w zakresie psychologii organizacji i zarządzania. Oprócz bezpośredniej pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą jej doświadczenia zawodowe obejmują również współpracę z organizacjami pozarządowymi i biznesowymi w formie szkoleń, audytów i doradztwa organizacyjnego.