Kamila Morzyniec

PSYCHOLOG, OLIGOFRENOPEDAGOG, SPECJALISTA WCZESNEJ INTERWENCJI TERAPEUTYCZNEJ, TERAPUTA SI

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; ukończyła studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki. Prowadzi m.in. treningi umiejętności społecznych. Swoje doświadczenie zdobywała najpierw jako wolontariusz, później jako terapeuta dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz podczas pracy w przedszkolach. Uczestniczyła w licznych turnusach wypoczynkowych dla osób z autyzmem. Współprowadzi zajęcia psychoedukacyjne oraz grupę wsparcia dla rodziców i opiekunów osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.