Natalia Bojek

NEUROLOGOPEDA

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  oraz Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku: neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w czasie pracy w żłobku oraz w szkole dla dzieci ze spektrum autyzmu.  W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte podczas licznych kursów i szkoleń. Pracuje z dziećmi z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej.