Agnieszka Tomsia

FIZJOTERAPEUTA, TERAPEUTA NDT-BOBATH, TERAPEUTA SI, TERAPEUTA RĘKI

Fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta metody NDT-Bobath dla dzieci, dyplomowany terapeuta integracji sensorycznej (I i II stopień), terapeuta ręki. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu Neurorozwojowej Terapii Dzieci z Dysfunkcjami Układu Nerwowego w GWSH im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Pracuje z dziećmi w wieku od niemowlęcego z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Swoje doświadczenie zdobywała podczas pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej, szpitalach, przedszkolu integracyjnym na stanowisku fizjoterapeuty i terapeuty integracji sensorycznej.