dr Anna Wróbel

PSYCHOLOG

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii; absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W trakcie studiów magisterskich z psychologii realizowała ścieżkę specjalizacyjną z zakresu psychologii klinicznej, osobowości, zdrowia i psychoterapii; w trakcie studiów licencjackich z pedagogiki realizowała ścieżkę specjalizacyjną z zakresu pedagogiki rodziny z poradnictwem pedagogicznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, wspieraniu rodziców i nauczycieli, prowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych oraz zajęć dydaktycznych. Wiedzę i umiejętności zdobywała podczas licznych szkoleń, praktyk, projektów badawczych i profilaktycznych, pracy w żłobku, przedszkolach, szkołach i poradniach psychologiczno – pedagogicznych. W swojej pracy stara się odkrywać zasoby i potrzeby dzieci ich rodzin, towarzyszyć im w drodze zmian i rozwoju oraz korzystać z technik opartych na dowodach naukowych.