Magdalena Bielak

LOGOPEDA, TERAPEUTA PEDAGOGICZNY, TERAPEUTA RĘKI

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Swoje doświadczenie zdobywała pracując  w przedszkolach, fundacjach, poradni logopedycznej i Ośrodku Rehabilitacyjnym Wieku Rozwojowego w Krakowie. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej. Prowadzi terapię z niemowlętami w obszarze umiejętności leżących u podstaw funkcji pokarmowych, a także rozwoju mowy i komunikacji oraz pacjentami w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, borykającymi się z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji.