Iga Olcoń

PSYCHOLOG

Absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na kierunku Psychologia (specjalność kliniczno-sądowa) oraz studiów podyplomowych „Trener zdolności poznawczych – pamięć, uwaga, twórczość” na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Wiedzę i umiejętności zdobywała podczas pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Aktualnie realizuje się w obszarze diagnostyki oraz udziela wsparcia psychologicznego dla  dzieci i młodzieży, a także dla rodziców.