Katarzyna Wilk

NEUROLOGOPEDA, OLIGOFRENOPEDAGOG, SPECJALISTA WCZESNEJ INTERWENCJI TERAPEUTYCZNEJ

Neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji terapeutycznej, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracuje z dziećmi od wieku niemowlęcego do szkolnego z różnymi problemami z zakresu komunikowania się i mowy. Swoje doświadczenie zdobywała, pracując w żłobkach, przedszkolach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych na terenie Krakowa i Małopolski oraz podczas turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.