Irena Daniel

NEUROLOGOPEDA, OLIGOFRENOPEDAGOG, TERAPEUTA RĘKI

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Ingnatianum, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Oligofrenopedagog, neurologopeda, nauczyciel dyplomowany, terapeuta TUS, terapeuta ręki, terapeuta EEG Biofeedback, autorka opowiadań logopedycznych, trener w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli PERFECTUS. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w różnym wieku, prowadząc m.in. zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia rewalidacyjne oraz rewalidacyjno-wychowawcze. Swoje doświadczenia zdobywała podczas wolontariatu i pracy w przedszkolach oraz szkołach, a także w takcie obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.