Konsultacja z pedagogiem

1 x 50 min.
210 zł

Na spotkanie konsultacyjne z pedagogiem zapraszamy rodziców/rodzica wraz dzieckiem. Konsultacja pedagogiczna zazwyczaj obejmuje elementy obserwacji bądź rozmowy z dzieckiem oraz wywiad z rodzicem, ale jej forma zależy od indywidualnych potrzeb osoby poszukującej wsparcia. Spotkanie konsultacyjne kończy się podsumowaniem zebranych informacji, udzieleniem informacji zwrotnych oraz wskazówek dotyczących zalecanego dalszego postępowania lub rekomendowanych form wspierania dziecka w środowisku domowym.

Konsultacje z pedagogiem polecamy w szczególności rodzicom, którzy:

  • poszukują porady w dobieraniu i stosowaniu metod wychowawczych,
  • potrzebują wsparcia w zrozumieniu potrzeb i zachowań dziecka,
  • doświadczają obaw związanych z tym, w jaki sposób dziecko radzi sobie w szkole lub przedszkolu, zarówno w obszarze nabywania nowych umiejętności, jak i w grupie rówieśniczej.