Konsultacja z psychologiem (pojedyncze spotkanie)

1 x 50 min.
210 zł

Pojedyncze spotkania konsultacyjne z psychologiem przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które potrzebują spotkania ze specjalistą w celu omówienia swoich wątpliwości dotyczących rozwoju, funkcjonowania lub zachowania dziecka oraz dla osób, które poszukują wsparcia w ocenie, czy zaplanowany przez nie kierunek działań diagnostyczno-terapeutycznych wobec dziecka jest właściwy. W pojedynczej konsultacji z psychologiem może uczestniczyć rodzic/opiekun prawny dziecka lub dwoje rodziców. Na pojedyncze spotkanie konsultacyjne można również przyjść z dzieckiem –  zazwyczaj obejmuje ono wówczas elementy obserwacji bądź rozmowy z dzieckiem oraz wywiad z rodzicem, ale jego forma zależy od indywidualnych potrzeb osoby poszukującej wsparcia. Konsultacja kończy się podsumowaniem zebranych informacji, udzieleniem informacji zwrotnych oraz wskazówek dotyczących zalecanego dalszego postępowania lub rekomendowanych form wspierania dziecka w środowisku domowym.

Konsultacje z psychologiem wskazane są przede wszystkim dla rodziców, którzy:

  • doświadczają wątpliwości związanych z tym, czy zachowanie ich dziecka wymaga już specjalistycznej diagnozy, czy też mieści się w granicach normy rozwojowej,
  • potrzebują wsparcia w określeniu kierunku diagnozy i/lub terapii w związku z obserwowanymi u dziecka trudnościami,
  • są przekonani, że ich dziecko potrzebuje wsparcia psychologa lub psychoterapeuty,
  • obserwują u dziecka niepokojące ich zachowania i potrzebują porady,
  • przeżywają osobiste trudności w związku z problemami, jakich doświadcza ich dziecko.