Konsultacja z psychologiem (spotkanie wyłącznie dla rodzica)

190 zł

Konsultacje z psychologiem wskazane przede wszystkim dla rodziców, którzy:

  • doświadczają wątpliwości związanych z tym, czy zachowanie ich dziecka wymaga już zasięgnięcia porady u specjalisty, czy też mieści się w granicach normy rozwojowej,
  • potrzebują wsparcia w określeniu kierunku diagnozy i/lub terapii w związku z obserwowanymi u dziecka trudnościami,
  • są przekonani, że ich dziecko potrzebuje wsparcia psychologa lub psychoterapeuty,
  • obserwują u dziecka niepokojące ich zachowania i potrzebują porady,
  • przeżywają osobiste trudności w związku z problemami, jakich doświadcza ich dziecko.